Duchu Święty natchnij i prowadź!

Warszawa była kolejnym miejscem spotkania p. prezes KIAK – Urszuli Furtak z Zarządem Diecezjalnym Akcji Katolickiej.

Bożonarodzeniowy czas wprowadził miłą atmosferę spotkania, które odbyło się 4 stycznia 2018 roku w siedzibie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

W słowach powitania Gości ? prezes Urszuli Furtak z małżonkiem Ryszardem, Elżbieta Olejnik ? prezes Zarządu DIAK AW wyraziła radość, ale też nadzieję na możliwość podzielenia się najbliższymi, obustronnymi planami działalności w 2018 roku, który naznaczony jest kilkoma ważnymi rocznicami, w tym 100-leciem odzyskania niepodległości Polski. Ten rozpoczynający się rok zapowiada się intensywnie i pracowicie.

Spotkanie stało się okazją do osobistego podziękowania członkom Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej za pomoc, włączanie się w inicjatywy Zarządu Krajowego, za świadectwo wiary i osobistą obecność na wielu wydarzeniach Kościoła w Polsce.  W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni członkowie Rady KIAK – p. Zofia Manowiecka, p. Marta Rudzka i p. Józef Statkiewicz. W dyskusji wiele uwagi poświęcono problemowi formacji członków Akcji Katolickiej, a także zaistnieniu naszego stowarzyszenia w mediach, szczególnie w mediach społecznościowych. P. Prezes Urszula Furtak zwróciła uwagę na pilną tego potrzebę. Kolejnym tematem rozmów były rekolekcje dla Zarządów DIAK ? te, które już się odbyły w 2017 roku oraz te, które są przed nami.  Zaakcentowano też rekolekcje dla Księży Asystentów Diecezjalnych AK. W spotkaniu aktywnie uczestniczył ks. Kan. dr Piotr Odziemczyk – Diecezjalny Asystent Kościelny AK AW.

Było miło i pożytecznie, jednak zabrakło czasu na szersze omówienie wielu ważnych spraw, pomysłów i planów. Z nadzieją na kolejne podobne spotkanie żegnaliśmy się, życząc sobie dobrego, spokojnego ale twórczego  2018 roku.

Elżbieta Olejnik

patrz – galeria