Europejskie warsztaty młodych z Akcji Katolickiej

?Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu?? ? tak mówi znane chyba wszystkim przysłowie. Tym razem ścieżki do Wiecznego Miasta i jego okolic zgromadziły młodych członków Akcji Katolickiej z kilku krajów Europy. W dniach od 7 do 13 sierpnia w Rzymie oraz miejscowości Grottaferrata odbyły się warsztaty dla wolontariuszy zatytułowane ?To everyone, without exception? Catholic Action Youth contributing to local communities (?Do wszystkich, bez wykluczania?. Wkład młodych Akcji Katolickiej dla lokalnych wspólnot). Spotkanie to odbyło się w ramach projektu organizowanego przez Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej (FIAX/IFCA), Erasmus +, Eupa oraz Renovabis. Sam zaś projekt nazywa się OWLS Opportunities ? willingness ? learning ? success (możliwości ? chęć ? nauka – sukces). W warsztatach wzięło udział około 60 młodych osób z takich krajów jak Włochy, Malta, Rumunia, Hiszpania, Albania, Mołdawia, Bułgaria, Ukraina i oczywiście Polska. Nasz kraj reprezentowali Piotr Goniszewski, sekretarz DIAK Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i delegat do Rady KIAK oraz Patryk Czech, przewodniczący Prezydium Krajowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ? młodzieżowej Akcji Katolickiej.

Warsztaty rozpoczęły się Mszą świętą, która odbyła się wieczorem 7 sierpnia w Domus Pacis (Dom Pokoju) w Rzymie, gdzie znajduje się siedziba włoskiej Akcji Katolickiej. Potem zostaliśmy przewiezieni autobusem do położonej w górach pod Rzymem, malowniczej miejscowości Grottaferrata. Znajduje się tam Domu Unitatis (Dom Jedności), ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy włoskiej Akcji Katolickiej. To właśnie w tym miejscu spędziliśmy większość naszego warsztatowego czasu.

Każdy kolejny dzień rozpoczynaliśmy Mszą świętą. Następnie odbywały się poszczególne warsztaty. Miały one formę różnego rodzaju zadań w grupach, których celem było zdobycie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie kreatywności, zawiązywanie relacji, rozwiązywanie problemów i trudności. W ramach warsztatów poszukiwaliśmy cech i atrybutów, które powinny charakteryzować wolontariusza. Do najczęściej wskazywanych haseł należały m.in.: odpowiedzialność, troska, cierpliwość, wiara, przyjacielskość, uśmiech, energia, służba, otwartość, tolerancja. W ramach grup dyskutowaliśmy i dzieliliśmy się własnymi doświadczeniami pracy w Akcji Katolickiej. Były to bardzo ważne rozmowy, ponieważ mogliśmy poznać jak Akcja Katolicka działa w różnych krajach i kontekstach kulturowych.

Bardzo ważnym elementem programu, zwłaszcza w związku z faktem, że warsztaty odbywały się we Włoszech, były wspólne obiady i kolacje. Był to czas nie tylko posilenia naszych organizmów, ale również czas na bardziej prywatne rozmowy i zawiązywanie znajomości, dzielenie się własnymi doświadczeniami, radościami i obawami.

W związku z tym, że Akcja Katolicka działa w wielu różnych krajach, w warsztatach byli obecni przedstawiciele nie tylko katolicyzmu rzymskiego, ale również grecko-katolicy, głownie z Rumunii i Ukrainy. W czwartek mieliśmy możliwość uczestniczyć w Mszy świętej w obrządku bizantyjskim, sprawowanej w klasztorze w Grottaferrata, związanym z tradycją bizantyjsko-włoską. Opactwo to założone zostało w 1004, czyli jeszcze przed wielką schizmą z 1054 roku, która podzieliła Kościół na Wschód i Zachód. Było to bardzo piękne doświadczenie bogactwa i różnorodności jednego Kościoła powszechnego.

Bardzo ciekawym elementem programu był tzw. międzynarodowy wieczór, który odbył się w środę 8 sierpnia. Przedstawiciele różnych krajów, biorących udział w projekcie, przygotowali stoły z regionalnymi produktami oraz ubrani byli w tradycyjne stroje. Zaprezentowano również tańce i zabawy z różnych krajów. Było to bardzo ubogacające spotkanie, pozwalające bliżej zasmakować, dosłownie i przenośnie, w różnych kulturach i tradycjach.

Osobnym, ale niezwykle istotnym punktem warsztatów był udział pielgrzymka młodych katolików z Włoch ?Przez tysiąc dróg?, związana z przygotowaniami do Synodu Biskupów na temat młodzieży. Spotkanie z papieżem Franciszkiem, wieńczące tę pielgrzymkę, miało miejsce 11-12 sierpnia w Rzymie. Najpierw w Circo Massimo odbyło się czuwanie z papieżem. Następnie miała miejsce tzw. biała noc w ramach, której młodzi nawiedzali różne Kościoły Wiecznego Miasta. Finałem spotkania była uroczysta Msza święta na Placu Świętego Piotra oraz Anioł Pański z papieżem Franciszkiem. W wydarzeniu tym wzięło udział ok. 70 tysięcy ludzi, nie tylko z Włoch. Byli tam obecni również pielgrzymi z Polski i innych krajów z całego świata.

Warsztaty były doskonałą okazją nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale również możliwością spotkania i wymiany doświadczeń z młodymi członkami Akcji z różnych krajów. Było to naprawdę bardzo ubogacające spotkanie, pokazujące jak żywa jest w Europie Akcja Katolicka. Na samym końcu warto dodać, że w ramach warsztatów ujawniła się swoista wspólnota narodów słowiańskich. Bardzo zgraną grupę tworzyli przedstawiciele Polski, Ukrainy i Mołdawi.

Piotr Goniszewski

patrz – galeria