Kodeń. Kolejni liderzy AK wsłuchiwali się w Boże podpowiedzi.

W dniach 16-18 marca w Kodniu nad Bugiem zakończyła się ostatnia tura z zaplanowanych na rok 2018 między diecezjalnych spotkań formacyjnych dla  liderów Akcji Katolickiej w Polsce.  W tej części rekolekcyjnych rozważań wzięło udział blisko 90 członków Akcji Katolickiej z diecezji Polski północno wschodniej.  Rekolekcjonista Ks. Sławomir Augustynowicz  Asystent AK  Diecezji Świdnickiej przygotował program, który uświadomił nam jasno fakt, że w Kościele niema bezrobocia.

Podobnie jak w innych miejscach naszą rekolekcyjną wspólnotę odwiedził Biskup Diecezji Siedleckiej Kazimierz Gurda, który na rozpoczęcie rekolekcji przewodniczył Mszy św. sprawowanej w Bazylice Kodeńskiej, zawierzając Matce Bożej Kodeńskiej wszystkich uczestników i całą Akcję Katolicką w Polsce.

Ks. Biskup, zwrócił uwagę, że: dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam dwa typy ludzi: bezbożnych i sprawiedliwych. Pierwsi starają się ułożyć swe życie jakby Boga nie było a drudzy – w łączności z Bogiem. Dla bezbożnych samo istnienie sprawiedliwych staje się czymś nieznośnym i chętnie by ich unicestwili gdyż ich prawe życie stanowi wyrzut dla tamtych. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę, że członkowie Akcji Katolickiej też winni być takimi sprawiedliwymi żyjącymi w łączności z Bogiem i wbrew działaniom bezbożnych.

Uczestnicy rekolekcji odwiedzili jedyną w Polsce parafię Neo Unicką w Kostomłotach. Ks. Zbigniew Nikoniuk zapoznał zebranych z bogatą historią miejsca. Podobnie jak w poprzednich turach rekolekcji również tu, w Kodniu poza kolejnymi konferencjami nad zadaniami świeckich w Kościele, odbyło się spotkanie integracyjne z prezentacją pracy POAK oraz praca warsztatowa w 10 grupach. Wypracowane refleksje i wnioski przedstawili sprawozdawcy podczas niedzielnego podsumowania. Podczas niedzielnej Mszy Św. na zakończenie rekolekcji podziękowano Ks. Sławomirowi za trud głoszenia, poświęcony czas i pomoc w rozeznawaniu Bożych podpowiedzi. Jako pamiątkę z tego wyjątkowego czasu i miejsca wręczono ikonę z wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej.

Janusz Leśniak,
Członek Zarządu KIAK
Prezes DIAK Diecezji Siedleckiej

patrz – galeria