Komunikat ze spotkania Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

W dniach 16-18 listopada 2018 r. w Centrum Okopowa Caritas Polska w Warszawie spotkali się członkowie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. W piątek, po wieczornej Mszy św. zebrani wysłuchali konferencji ?Ojcowie Kościoła a Duch Święty?, którą wygłosił ks. prof. dr hab. J. Naumowicz z UKSW. W spotkaniu Rady uczestniczył bp Mirosław Milewski, Krajowy Asystent AK, który przewodniczył Mszy św.

W sobotę 17 listopada obradowała Rada KIAK. Głównym tematem obrad było przyjęcie kierunków pracy oraz kalendarium pracy Akcji Katolickiej w Polsce na 2019 r. Zgodnie z hasłem programu duszpasterskiego na rozpoczynający się niebawem kolejny rok liturgiczny ?W mocy Bożego Ducha? przekazano kolejne materiały formacyjne. Rada przyjęła także plan finansowy KIAK na rok 2019. Rada uzupełniła skład Zarządu KIAK. Nowym jej członkiem została Pani Teresa Misiewicz z Diecezji Bydgoskiej.

Członkowie Rady zapoznali się z projektem przygotowywanej nowelizacji Statutu AK. Zgłoszono kolejne wnioski i propozycje zmian, które zostaną rozpatrzone w toku dalszych prac.

Rada zapoznała się z licznymi inicjatywami podejmowanymi przez Akcję Katolicką w Polsce, w tym m.in. ogólnopolską akcją promocji życia nienarodzonego, obchodami I rocznicy ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce, włączeniem się w obchody Roku Jubileuszu Św. Ojca Pio. Podsumowano zaangażowanie w wybory samorządowe, ale podkreślono również potrzebę szczególnej troski o wybory do Parlamentu Europejskiego a także zbliżające się wybory parlamentarne w naszej Ojczyźnie.

Rada szerzej zapoznała się z licznymi wydarzeniami patriotycznymi w organizowanymi w diecezjach. Wysoko oceniono Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej organizowany na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas spotkania nie zabrakło twórczej dyskusji na tematy bieżące Stowarzyszenia.

W imieniu Rady KIAK
Robert Denis
Przewodniczący posiedzenia Rady KIAK
Prezes DIAK Diecezji Warszawsko-Praskiej

Warszawa, 17 listopada 2018 r.

galeria – patrz