Matka Boża Solidarności z Akcją Katolicką u św. Andrzeja Boboli

5 listopada 2018 r. wieczorem do peregrynującej Matki Bożej Solidarności do sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie przybyła Akcja Katolicka dziękować za  Ojczyznę w setną rocznicę niepodległości.

Wyjątkowe spotkanie zaszczycili J.E. ks. bp Mirosław Milewski, Asystent Krajowy AK w Polsce, Asystenci Diecezjalni, którzy rozpoczęli swoje rekolekcje. Obecna była Pani Urszula Furtak, Prezes KIAK wraz mężem Ryszardem a także Zarząd DIAK Archidiecezji Przemyskiej na czele z Panią Danutą Figiela, członkowie POAK z archiprezbiteratu Sanok.

Słowa powitania wypowiedział ks. kustosz prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny AK Archidiecezji Przemyskiej, który zaprosił wszystkich do wsłuchania się w rozmowę Matki Bożej ze św. Andrzejem Bobolą o naszych sprawach osobistych, Stowarzyszenia i Ojczyzny. Mszy Św. przewodniczył ks. bp Mirosław Milewski w asyście ks. prof. Tadeusza Borutki, Asystenta DIAK Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ks. prał. Józefa Niżnika i przybyłych Asystentów  Dieezjalnnych. W Słowie Bożym ks. biskup za wzór postawił MB Solidarności i św. Andrzeja Bobolę, przedstawił dzieje obrazu Matki Bożej Solidarności, życie i posługę męczennika.  Musimy pamiętać, jaką cenę za naszą wolność zapłaciły minione pokolenia Polaków. Jesteśmy zobowiązani ją utrzymać i rozwijać, by przekazać ją następnym pokoleniom. Tym z kolei, którzy za naszą wolność walczyli, cierpieli i ginęli, jesteśmy winni naszą wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Przez wstawiennictwo Maryi za wolność Ojczyzny dziękowano modlitwą Różańcową, której przewodniczył członek Zarządu DIAK Pan Stanisław Jarosz. Wyrazy wdzięczności wszystkim  za to modlitewne spotkanie wypowiedziała Pani Prezes DIAK Danuta Figiela. Zgromadzoną AK Matce Bożej Robotników zawierzyła Pani Prezes KIAK Urszula Furtak – wypowiedziała słowa wdzięczności za to wspólne spotkanie  w tym szczególnym miejscu.

Po wspólnej kolacji miało miejsce wyjątkowe posiedzenie Zarządu DIAK z Panią prezes KIAK, usłyszeliśmy słowa podziękowania za trud i inicjatywy pracy w Stowarzyszeniu. W toku dyskusji zwrócono uwagę na Statut AK, na dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy dla dobra wspólnego, w budzeniu sumień ludzi w myśl zasady bł. ks. Jerzego Popiełuszki zło – dobrem zwyciężaj, na dawaniu świadectwa własnym życiem.

Zarząd DIAK wyraża serdeczną wdzięczność Pani Prezes Urszuli Furtak za obecność wśród nas za wspólną modlitwę za cenne i pełne mądrości wskazówki do pracy. Prezes KIAK jest dyspozycyjna i zatroskana o AK,  nie szczędzi sił, pokonuje wiele kilometrów by poznać pracę AK w różnych częściach Polski i poprowadzić w kierunku jedności z Bogiem przez modlitwę do działania.  ?Bóg zapłać? i ?Szczęść Boże?.

Cecylia Baran
II Wiceprezes DIAK Archidiecezji Przemyskiej

galeria – patrz (foto.: Czesław Urban, Ryszard Furtak)