Medal 100-lecia odzyskania niepodległości dla Asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej znalazł się wśród osób, które otrzymały ?Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości? przyznany przez Prezesa Rady Ministrów. Zasłużonym mieszkańcom regionu medale wręczyła Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart. Przyłączamy się do gratulacji!

W jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Prezes Rady Ministrów postanowił wyróżnić osoby szczególnie zasłużone, związane z odzyskaniem Niepodległości i zaangażowane na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Osoby, które swoją postawą rozsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową.  W imieniu premiera, podczas uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odznaki wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Odznaczonych zostało ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli różnych środowisk i obszarów ? m. in. kultury i sztuki, sportu, nauki, mediów, kościoła. Wśród wyróżnionych były osoby zasłużone w działalności społecznej, samorządowej, kombatanci, przedsiębiorcy.

? Znajdujemy się dziś w niezwykle zaszczytnym gronie, wśród osób, które udowodniły, że Ojczyzna jest dla nich dobrem najwyższym, dobrem, o które trzeba walczyć i dla którego można wiele poświęcić. Osób, które walczyły o wolną i suwerenną Polskę w czasach, kiedy to polskie społeczeństwo długo i cierpliwie musiało znosić wszelkie restrykcje i ograniczenia, jakie nakładała na nie władza ludowa, a wszelkie próby stawiania oporu, były szybko i krwawo tłumione. Jednak Polacy nie poddali się, a myśl sprzeciwienia się przyjętym porządkom coraz bardziej w nich dojrzewała. I wreszcie nadszedł pamiętny rok 1989 r., kiedy to polskie społeczeństwo po raz kolejny stanęło przed nowymi wyzwaniami, bowiem trzeba było na nowo przeorganizować funkcjonowanie państwa. Tutaj także obecni byli ludzie, którzy angażując się w prace na rzecz demokratycznych przemian, swoją postawą rozsławili dobre imię Polski oraz aktywnie włączyli się w budowę i wzmacnianie suwerenności i tożsamości narodowej ? powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, gratulując wyróżnionym.

Całość uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

***

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości  jest polską odznaką okolicznościową ustanowioną uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal w kształcie prostokąta o wymiarach 80 mm na 80 mm, mający na stronie przedniej wizerunek orła białego w koronie na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a w dolnej, lewej części napis: 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na stronie odwrotnej, w górnej części znajduje się napis: TO, CO ZDOŁAŁY POKOLENIA TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ I WY ?, a w dolnej części wizerunek Legionów Polskich. żródło: www.rzeszow.uw.gov.pl