Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?. Zgłoszenia wykonawców.

W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce, w sposób szczególny serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?. Tradycyjnie Koncert odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, tym razem w sobotę 03.11.2018r. Na zgłaszania wykonawców, kierowane tylko przez Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej oczekujemy do 29 września 2018r.

Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Koncert współorganizowany jest z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Patronat medialny sprawuje TVP1, Polskie Radio oraz KAI.

W załączeniu przekazujemy Regulamin Koncertu oraz kartę zgłoszeniową. Zgłoszenie należy przesłać – listownie na adres: Akcja Katolicka w Polsce, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: akwpl@ak.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 września 2018r. Do 13 października br. opublikujemy na stronie internetowej www.ak.org.pl listę Wykonawców Koncertu wraz z repertuarem.

Cała Polska świętuje niepodległość. Wspominamy tych, którym zawdzięczamy własne suwerenne państwo. Organizowany Koncert poprzez historię pieśni i piosenek z biegiem lat nobilitowanych do rangi pieśni narodowych i ojczystych, staje się artystyczną formą ukazania dziejów Narodu Polskiego.

Pieśni patriotyczne są chętnie wykonywane są przez dzieci, młodzież i dorosłych. Zapraszamy do współtworzenia tego pięknego Koncertu.

W imieniu Zarządu KIAK serdecznie zapraszam

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

——————————————-

Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?

REGULAMIN

 

Wstęp

Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką w Polsce. Kontynuując dotychczasowe inicjatywy diecezjalne oraz krajowe serdecznie zapraszamy przedstawiciela wskazanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej na Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej do Zamku Królewskiego w Warszawie. Koncertowi ?Śpiewam mojej Ojczyźnie? towarzyszyć będą słowa, Patrona Akcji Katolickiej w Polsce, Św. Jana Pawła II ?O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja. Bądź pozdrowiona? (Warszawa, 8.06.1987 r.).

 Organizatorzy 

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie? jest Akcja Katolicka w Polsce.
 2. Współorganizatorem Koncertu jest Zamek Królewski w Warszawie.
 1. Głównym Partnerem Koncertu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  w Warszawie.

Patronat

 1. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Idea Koncertu

 1. Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej przez dzieci, młodzież
  i dorosłych.
 2. Pogłębianie miłości do Ojczyzny szczególnie u młodego pokolenia Polaków.
 3. Włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wykonawcy

 1. W Koncercie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry (w różnych grupach wiekowych).
 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia czterech utworów.
 3. Podczas występu Wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, podkładów muzycznych, śpiewać a?capella lub korzystać z fortepianu znajdującego się w Sali Koncertowej.
 4. Wymagane jest pamięciowe (z wyjątkiem prezentacji wielogłosowych ? chóry) wykonanie utworów w języku polskim.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do odświętnego ubioru z elementem patriotycznym
  (np. rozetka). Jednocześnie dopuszcza się strój nawiązujący do treści prezentowanych utworów.

Zgłoszenia 

 1. Reprezentanta diecezji na Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej zgłaszają Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK), przesyłając kartę zgłoszenia (wzór
  w załączeniu). Osoba zgłaszająca odpowiedzialna jest za przekazanie Wykonawcy informacji od Organizatora.
 2. Zgłoszenie należy przesłać:

listownie na adres: Akcja Katolicka w Polsce, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

pocztą elektroniczną na adres: akwpl@ak.org.pl

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 września 2018 r.
 2. Ostatecznego wyboru Wykonawców Koncertu oraz ich repertuaru dokona Rada Artystyczna Organizatora.

Do Koncertu nie mogą przystąpić Wykonawcy poprzedniej edycji.

 1. Do 13 października br. Organizator opublikuje na stronie internetowej www.ak.org.pl listę Wykonawców wraz z repertuarem.
 1. Zgłoszenie do Koncertu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Wykonawców Koncertu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć na potrzeby Koncertu (zgodnie
  z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).
 1. Informacje dotyczące organizowanego Koncertu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.

Termin i miejsce

 1. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej organizowany jest w sobotę, 3 listopada 2018 r.
 2. Koncert rozpocznie się o godz.12.00 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego.

Nagrody 

 1. Każdy występujący podmiot (Wykonawca) otrzyma dyplom i pamiątkową statuetkę.

Uwagi dodatkowe

 1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną, nagłośnienie i fortepian.
 2. Dla Wykonawców przewidziany jest drobny ciepły poczęstunek.
 3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i pobytu.
 4. Dzieci i młodzież biorąca udział w wydarzeniu pozostaje pod opieką rodziców lub opiekunów.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator.
 6. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ma charakter cykliczny i będzie kontynuowany co roku.

——————————

OGÓLNOPOLSKI KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
?Śpiewam mojej Ojczyźnie?

KARTA ZGŁOSZENIA
(solista, zespół, chór)*

pobierz: KARTĘ ZGŁOSZENIA OKPP karta zgłoszenia 2018

IMIĘ I NAZWISKO Wykonawcy lub NAZWA zespołu, chóru
??????????????????………..???????????????.?

KATEGORIA WIEKOWA SOLISTY/ZESPOŁU/CHÓRU: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, dorośli*

LICZBA OSÓB w przypadku zespołu, chóru
???????????????????
OPIEKUN, DYRYGENT (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy)
?????????????????????????????????????
???????????????????????????..?.???
????????????????????????????????

REPERTUAR ?TYTUŁ UTWORU oraz AUTOR TEKSTU lub KOMPOZYTOR

1. ??????????????????????????????????
2. ??????????????????????????????????
3. ??????????????????????????????????
4. ??????????????????????????????????

PODKŁAD MUZYCZNY ? CD, mp3, własne instrumenty, a cappella, fortepian*

ZGŁASZAJĄCY: DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ???????.

?????????????????????????????????????

DANE KONTAKTOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy)

?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Akcję Katolicką w Polsce dla celów organizacji Koncertu Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?.

??????????.. ??????????
miejscowość, data, podpis osoby zgłaszającej
* Niepotrzebne skreślić.