Poświęcenie ołtarza bł . Stanisława Starowieyskiego

Spotkanie prezes KIAK oraz prezesa DIAK z Księżmi Asystentami Akcji Katolickiej oraz Biskupem Diecezji Zamojsko ? Lubaczowskiej, poprzedziło piękną uroczystość poświęcenia ołtarza w bocznej nawie kościoła poświęconego bł. Stanisławowi Starowieyskiemu. 18 września 2018 r. dzień imienin bł. Stanisława wpisał się w sposób wyjątkowy, w umocnienie kultu błogosławionego prezesa Akcji Katolickiej w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łaszczowie, ale też stąd intensywniej promieniować będzie na całą Polskę.

W ołtarzu wybijają się dwie rzeźby aniołów, które gestem rąk wskazują w górę na obraz błogosławionego Stanisława oraz w kierunku dolnym na usytuowany poniżej relikwiarz. Ołtarz powstał z inicjatywy ks. Krzysztofa Świty,  proboszcza parafii pełniącego również funkcję Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej.

W długą i piękną historię parafii w sposób wyjątkowy wpisał się Stanisław Starowieyski, jako oddany prezes Akcji Katolickiej, podejmujący szerokie inicjatywy społeczne i charytatywne. Dziś patronuje Akcji Katolickiej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Błogosławiony Stanisław to również szambelan papieski, ale też więzień i ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau, który w 1999 r. został ogłoszony przez Św. Jana Pawła II błogosławionym Kościoła Katolickiego w gronie 108. męczenników czasów II wojny światowej.

Mszę świętą, której przewodniczył biskup zamojsko-lubaczowski Marian Rojek, poprzedziła konferencja wygłoszona przez ks. Zbigniewa Kulika z Archidiecezji Lubelskiej.  W Uroczystości, podczas której odnowiono także Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej za wstawiennictwem bł. Stanisława, uczestniczyli przedstawiciele parafii, Akcji Katolickiej z całej diecezji oraz przybyli z akcyjną pielgrzymką z Warszawy, lokalne władze samorządowe i przedsiębiorcy, młodzież, asysta wojskowa oraz siostry zakonne i liczni kapłani.

uf

galeria – patrz