Pożegnano ks. prałata Antoniego Sołtysika  pierwszego i wieloletniego Asystenta Generalnego KSM

W środę 30 maja 2018 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe Ks. ks. prałata Antoniego Sołtysika. Całe swe życie poświęcił duszpasterstwu młodych. Był gorącym patriotą wychowującym młodzież do służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dziełem jego życia była reaktywacja 1990r. Młodzieżowej Akcji Katolickiej – Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Był pierwszym i wieloletnim Asystentem Generalnym KSM w Polsce.

Zasłużony kapłan spoczął w krypcie Kościoła Św. Mikołaja w Krakowie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Kard. Stanisław Dziwisz. Panią Prezes KIAK Urszulę Furtak reprezentował członek Zarządu KIAK Janusz Leśniak. Wystawiono poczet DIAK w Krakowie, któremu towarzyszyli członkowie Akcji Katolickiej z Prezes DIAK Panią Grażyną Kominek na czele.

Janusz Leśniak
członek Zarządu KIAK

patrz – galeria