Poznań. Chrystus i My. Jedność w różnorodności.

W sobotę, 23 czerwca 2018 r. w centralne obchody jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Poznaniu czynnie włączyli się członkowie Akcji Katolickiej. Przed południem, w kościele św. Marcina, jednym z najstarszych kościołów Poznania, odbył się Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej. W Zjeździe udział wzięli prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak, asystent krajowy bp Mirosław Milewski, asystenci diecezjalni i parafialni oraz delegacje z diecezji kaliskiej, pelplińskiej, toruńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz archidiecezji katowickiej, warszawskiej i poznańskiej. Przybyłych powitała prezes DIAK Archidiecezji Poznańskiej Bogumiła Kania-Łącka oraz asystent diecezjalny ks. Roman Dworacki. Po słowie Prezesa KIAK i Asystenta Krajowego zebrani wysłuchali wystąpienia ks. Roman Dworackiego zatytułowanego ?Na tym miejscu, w pośrodku najstarszej z ziem piastowskich (…) zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła? oraz o. prof. UAM dr. hab. Adama Wojtczaka OMI, który podjął temat ?Maryja ? Oblubienica Ducha Świętego?. Historię parafii i kościoła przybliżył ks. proboszcz Antoni Klupczyński.

Kolejnym punktem spotkania był udział w uroczystej procesji z obrazem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, sztandarami m.in. Akcji Katolickiej w Polsce, sztandarami diecezjalnymi i parafialnymi z fary poznańskiej do katedry. W drodze do fary delegacja Akcji Katolickiej złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą siedzibę centralnych władz Stowarzyszenia przed wojną, znajdującą się na budynku Hotelu Rzymskiego.

Centralnym punktem sobotnich uroczystości była jubileuszowa Eucharystia pod przewodnictwem Dominika kardynała Duki OP, Legata Papieskiego, z udziałem licznie zgromadzonych biskupów, kapłanów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, miejskich, parlamentarzystów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.  

 Bogumiła Kania ? Łącka,
prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

patrz – galeria

Poznań. Chrystus i My. Jedność w różnorodności.