Poznań. Chrystus i my. Zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej

Na żywo pozostają jeszcze w naszej pamięci wydarzenia związane z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski. W roku bieżącym przeżywamy obchody jubileuszowe 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich, które odbywają się pod hasłem ?Poznań. Chrystus i my?. Ich celem jest ukazanie natury i misji Kościoła, pełniejsze poznanie jego historii, ale też szczególne zaproszenie do wspólnej działalności apostolskiej wiernych świeckich.

W dniu 23 czerwca w czasie głównych obchodów jubileuszowych w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej, na który imieniu Zarządu Krajowego serdecznie zapraszam.

Obchody centralne odbędą się z udziałem biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego, wiernych świeckich, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Na kościół stacyjny Akcji Katolickiej wyznaczono kościół Św. Marcina. Szczególnym znakiem obchodów jubileuszowych będzie wizerunek Matki Bożej koronowany w 1968 r. – Matka Boża w Cudy Wielmożna z sanktuarium na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

 Biskupstwo poznańskie w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie i było zależne wprost od Stolicy Apostolskiej. Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej, a książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W 1821 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa i metropolii. Arcybiskup Stanisław Gądecki jest 97. biskupem poznańskim, czyli 96. następcą biskupa Jordana.

 Czcigodni Księża Asystenci i drodzy członkowie Akcji Katolickiej, raz jeszcze wielkie Bóg Zapłać za trud pielgrzymiego trudu podczas naszego spotkania u Królowej Polski. Wiem, jak wiele trzeba wyrzeczeń do organizacji celem ponownego spotkania, w tak niewielkich odstępach czasowych. Ufam, jednak, że znajdą się delegacje Waszych Diecezji wraz z pocztami sztandarowymi na tym wielkim wydarzeniu zaplanowanym przez naszych Pasterzy.

W załączeniu przekazuję pogram Zjazdu, zapraszając raz jeszcze, pragnę poinformować, że zgłaszania diecezjalnych delegacji przyjmuje Pani Bogumiła Kania ? Łącka, mail: blacka@o2.pl, tel. 604 434 885.

Do spotkania
Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak, prezes KIAK

 

Modlitwa jubileuszowa

Panie Jezu Chryste, świętując jubileusz pierwszego polskiego biskupstwa, uwielbiamy Cię i wychwalamy. Wyznajemy naszą wiarę w Twoją obecność i działanie, wczoraj, dziś i na wieki, w Kościele, który żyje na polskiej ziemi. Dziękujemy za biskupa Jordana i jego następców, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, oddanych budowaniu Twojego Królestwa. Prosimy, bądź z nami i prowadź nas, byśmy świadomi naszego dziedzictwa wiary, odważnie podejmowali wyzwania nowych czasów. Pragniemy, wsłuchani w Twoje słowo i otwarci na Twoją łaskę, promieniować wiarą, nadzieją i miłością, oraz pracować nad duchową odnową siebie i świata. Niech zawsze nam towarzyszy błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Centralne obchody Jubileuszu Biskupstwa w Poznaniu (968-2018)
Jedność w różnorodności
Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej
Poznań, 23 czerwca 2018

 

Program spotkania w kościele św. Marcina w Poznaniu

Godz. 11:00 d0 12:45 ? kościół pw. św. Marcina

  1. Powitanie ? Bogumiła Kania-Łącka, prezes i ks. Roman Dworacki, asystent DIAK
  2. Słowo Urszuli Furtak, prezesa KIAK
  3. Słowo ks. bpa Mirosława Milewskiego, asystenta KIAK
  4. Wykład historyczny ? ?Na tym miejscu, w pośrodku najstarszej z ziem piastowskich (?) zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła? ? ks. Roman Dworacki, asystent DIAK
  5. ?Maryja ? Oblubienica Ducha Świętego? ? prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI
  6. Modlitwa na zakończenie spotkania

Przejście pod budynek Hotelu Rzymskiego w Poznaniu (ok. godz. 12:50) ? złożenie kwiatów pod tablicą NIAK, przemarsz na Stary Rynek

 Wspólnie z innymi grupami i wiernymi

Godz. 13:30 ? procesja do katedry
Godz. 14:00 ? posiłek
Godz. 15:00 ? czuwanie
Godz. 17:00 ? Msza św.
Godz. 19:00 ? koncert

22-24 czerwca – obchody centralne

PIĄTEK, 22.6: ARCHIDIECEZJA ? WIARA I KULTURA
Świętowanie z Maryją w Cudy Wielmożną
17.00 ? Procesja ze Wzgórza Przemysła do fary
18.00 ? Eucharystia i czuwanie modlitewne
21.00 ? Apel
24.00 ? Pasterka Maryjna
Koncert jubileuszowy IL DIVO na Ostrowie Tumskim godz. 20.30

SOBOTA, 23.6: ARCHIDIECEZJA ? JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI
Spotkania stacyjne
11.00 ? Spotkanie wspólnot i stowarzyszeń w różnych miejscach Poznania:

AKCJA KATOLICKA ? kościół pw. św. Marcina (ul. Święty Marcin)
NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ ? kościół pw. św. Wojciecha (Wzgórze św. Wojciecha)
SŁUŻBA LITURGICZNA ? kościół pw. Bożego Ciała (ul. Krakowska)
WSPÓLNOTA NEOKATUCHUMENALNA ? kościół pw. Najświętszego Zbawiciela (ul. Fredry)
KSM ? kaplica RADIA EMAUS (ul. Zielona 2)
CARITAS ? kościół pw. św. Franciszka Serafickiego (plac Bernardyński)
WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ? kościół jezuitów (ul. Szewska)
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM ? kaplica Domu Prowincjalnego Sióstr Elżbietanek (ul. Łąkowa)
RUCH ŚWIATŁO ? ŻYCIE (młodzież) oraz KOŚCIÓŁ DOMOWY ? kościół księży salezjanów (ul. Wroniecka)
KATECHIŚCI ? kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa (ul. Żydowska)

13.00 ? Przemarsz do fary
13.30 ? Procesja z obrazem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej z fary do katedry
14.00 ? Posiłek przy katedrze
Wspólne świętowanie przy katedrze
15.00 ? Czuwanie młodych
17.00 ? Eucharystia jubileuszowa z udziałem Legata Papieskiego kard. Dominika Duki
19.00 ? Koncert uwielbienia

NIEDZIELA, 24.6: ARCHIDIECEZJA ? JESTEŚMY W RODZINIE
13.00 ? Uroczysta Eucharystia dla rodzin w katedrze
Wielkie spotkanie rodzinne na Ostrowie Tumskim – festyn organizowany przez Caritas