Pracowite spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej

Z udziałem Asystenta Krajowego bp Mirosława Milewskiego w sobotę 14 lipca br. w biurze krajowym Akcji Katolickiej odbyło się spotkanie Zarządu KIAK.  Pomimo trwających wakacji ramy założonego spotkania wymagały pracowitego zaangażowania. Wśród wielu tematów znalazły się  wydarzenia zaplanowane w drugiej połowie tego roku w tym, przygotowanie zakończenia pielgrzymki biegowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz dziękczynnej pielgrzymki do Rzymu, za ustanowienie Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce zaplanowanej  w październiku. Podsumowano stan przygotowań do rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do udziału w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie, który w roku bieżącym otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Warunki zgłoszeń przez DIAKi zostaną opublikowane pod koniec sierpnia.

Sporo miejsca poświęcono przygotowaniu kolejnego jesiennego spotkania Rady KIAK. W czasie dyskusji wypracowano projekt kalendarium na 2019 rok oraz m.in.propozycję kolejnych rekolekcji dla liderów Akcji Katolickiej z całej Polski. Przedmiotem spotkania było też zjednoczenie naszego akcyjnego zaangażowania w promocję wartości życia każdego poczętego dziecka. Zarząd pochylił się także nad formą upamiętnienia kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego a także z kolejnymi inicjatywami związanymi z Rokiem Jubileuszowym św. Ojca Pio i zaangażowania Akcji Katolickiej jako Głównego Partnera wspierającego.

Grupę tematów zarządczych zdominował temat obowiązujących przepisów RODO. Niebawem do wszystkich diecezji zostaną przekazane pomocne w tym zakresie materiały. Spotkanie zamknęły tematy zakończenia prac nad opracowaniem kolejnego biuletynu oraz materiałów formacyjnych na 2019 rok.
Z pasterskim błogosławieństwem i radosnymi życzeniami dobrego wypoczynku i nabrania sił do dalszego zaangażowania apostolskiego zakończono bardzo bogate spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce
patrz – galeria