Pre-Synod. Budować lepszy świat, z każdego zakątka ziemi.

300 młodych ludzi z całego świata uczestniczy w Rzymie w Pre-Synodzie, który potrwa do 25 marca 2018r. Z ramienia IFCA koordynatorem młodych jest Luisa Alfarano.  Polskę reprezentują Karolina Błażejczyk z Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM oraz Anna Kupiszewska z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

Akcja Katolicka również włącza się w Pre-Synod i wysyła wiadomość do młodych  przedstawicieli każdego kraju. Koordynatorem ze strony Akcji Katolickiej w Polsce do łączności z młodymi i przekazywania informacji z Pre-Synodu na platformie Facebooka jest Piotr Goniszewski z Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Z uczestnikami spotkał się papież Franciszek, który namawiał młodych by mówić z odwagą i słuchać z pokorą. Papież zachęcał również, by młodzi wsłuchiwali się w rady dorosłych a dorośli pomagali dokonywać najważniejszych wyborów.

Te młodzieżowe konsultacje i spotkania dotyczące wyzwań i szans w dzisiejszym świecie naszej młodzieży zostaną zebrane w podsumowujący dokument, który posłuży biskupom podczas prac właściwego Synodu.

Zachęcam, by poprzez wstawiennictwo naszego Patrona św. Jana Pawła II, ogarnąć to wyjątkowe przed synodalne spotkanie młodych naszą modlitwą. Przekazujmy dalej, dzielmy się jak najszerzej bieżącymi informacjami z rzymskiego spotkania. Poruszmy naszą polską piękną młodzież.

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce