Prosili o łaskę gotowości do pracy w Winnicy Pana

W Sulistrowiczkach k/ Sobótki w pobliżu Wrocławia, zakończyła się druga tura z zaplanowanych na ten rok rekolekcji miedzydiecezjalnych Akcji Katolickiej. Podobnie jak w Zakopanem, z tematem przewodnim ?W kościele nie ma bezrobocia?, na bazie Adhortacji Apostolskiej Christifideles Laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie św. Jana Pawła II. Rekolekcje poprowadził ks. dr Sławomir Augustynowicz ? Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej.

W kolejnych konferencjach jakby jaśniej uświadamialiśmy sobie fakt, że to Pan nas wybrał, powołał i posyła dalej do świata ale też wymaga od nas permanentnej współpracy. To Pan daje łaskę by tę misję zrealizować. Wspólny czas rekolekcyjnego oderwania od zabieganej codzienności pozwolił zobaczyć, jak bardzo ważne jest budowanie jedności i wspólnoty wspólnot.

Zachód Polski to zupełnie inna rzeczywistość Kościoła. Widoczne to jest również w strukturach Akcji Katolickiej. Wielu jednak, którzy skorzystali z zaproszenia jasno pokazało, że niezależnie ile człowiek ma lat, to nie interesuje ich bezczynne funkcjonowanie, widoczne wśród wielu świeckich.

O łaskę gotowości do pracy w Winnicy Pana modlono się podczas Eucharystii w pięknym Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. Odkrywanie własnej tożsamości nie jest rzeczą łatwą. To długi proces, ale konieczny. W Akcji Katolickiej nie możemy swojego życia realizować po swojemu ? mówił do nas ks. rekolekcjonista. Zachęcał, by razem próbować wzmacniać Kościół Chrystusowy. Tak to widział nasz patron Św. Jan Paweł II. Trzeba tworzyć i kształtować razem. To ?razem? trzeba wydobyć.

Serdecznie dziękuję ks. Łukaszowi Piłatowi ? Asystentowi Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej, za wszelką życzliwość i okazaną pomoc. Przed nami jeszcze dwie tury rekolekcji, w Gnieźnie i w Kodniu. Serdecznie zapraszam.

Szczęść Boże!
Urszula Furtak, prezes KIAK

patrz – galeria