Przekazanie funkcji skarbnika. Raz jeszcze dziękujemy!

W sobotę 17 lutego w biurze Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej miało miejsce przekazanie funkcji skarbnika Zarządu KIAK. Zgodnie z wyborem dokonanym podczas Rady KIAK w dniu 03.02.2018 uzupełniono skład Zarządu KIAK. Nowo wybrana Pani Aneta Wolna z Diecezji Ełckiej przyjęła pełnienie funkcji skarbnika Zarządu KIAK. Podczas sobotniego spotkania doszło do przekazania spraw finansowych Stowarzyszenia. Raz jeszcze dziękujemy Panu Mieczysławowi Falkowskiemu za blisko 20 lat pełnienia tej funkcji. To długi i pracowity czas darowany dobru wspólnemu. Niech Pan błogosławi i obdarza łaską zdrowia.

Pani Anecie życzymy odwagi i wytrwałości w meandrach finansowych oraz bystrości umysłu w wykonywaniu tego zadania.

Urszula Furtak,
Prezes Zarządu KIAK

patrz – galeria