Rekolekcyjne spotkania liderów AK rozpoczęte

W dn. 23-25 lutego w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka w Zakopanem rozpoczęła się pierwsza z czterech zaplanowanych przez Zarząd KIAK, tur rekolekcji dla liderów Akcji Katolickiej w Polsce. To pierwsze  spotkanie formacyjne zgromadziło się ponad 60 liderów Akcji Katolickiej z diecezji: kieleckiej, katowickiej, krakowskiej, przemyskiej, radomskiej, sandomierskiej i tarnowskiej.

Rekolekcje poprowadził ks. dr Sławomir Augustynowicz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej, który swoje rozważania oparł na adhortacji apostolskiej ?Christifideles laici?. Fragmenty papieskiego dokumentu były podstawą do wskazania miejsca i roli świeckich w Kościele. Wskazywał także, jak poprzez powołanie do Akcji Katolickiej i uczestniczenie w jej pracy, możemy służyć Bogu i Kościołowi.

Ważnym elementem rekolekcji była możliwość dyskusji o praktycznej działalności naszej organizacji. Poprzez dyskusję w grupach a następnie dzielenie się na forum ogólnym mogliśmy doświadczyć, że jesteśmy organizacją żywą. Była to także okazja do szukania nowych obszarów działalności, zwłaszcza na forum ponad diecezjalnym.

K. Kryla

patrz – galeria