Rekolekcyjne spotkanie liderów Akcji Katolickiej w Gnieźnie

Trzecia, przedostatnia  tura tegorocznych rekolekcji Akcji Katolickiej odbyła się w Gnieźnie,  w dniach od 9 do 11 marca  w  gościnnych  progach  Centrum Edukacyjno ?Formacyjnego.  Przybyło ponad 50 liderów z diecezji: bydgoskiej, elbląskiej, koszalińsko ? kołobrzeskiej, łowickiej, pelplińskiej, toruńskiej oraz archidiecezji: gnieźnieńskiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej i wrocławskiej. Rekolekcjonistą  był  ks. dr  Sławomir Augustynowicz-diecezjalny asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej.  Rekolekcjom  nadany  został  wspólny temat: ?W  Kościele nie ma bezrobocia? a dokumentem, do którego odnosił się rekolekcjonista była Adhortacja  Apostolska św. Jana Pawła II  ?Christifideles Laici?.

Do słuchaczy  konferencji wyraźnie docierało, że  Bóg nas  wybrał, powołał  i posyła dalej, jednak oczekuje od nas współpracy oraz odpowiedzialności, przy czym  nie jest tu ważny wiek, ale entuzjazm i zaangażowanie.  Codzienne Msze św., nabożeństwa w kaplicy Centrum czy Koronka do Miłosierdzia Bożego w Bazylice Prymasowskiej, także modlitwa przy relikwiach św. Wojciecha,  który  jest obok  św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej pogłębiały wymiar duchowy spotkania, pozwalając na przemyślenia. Był też czas na zwiedzenie Bazyliki.

Doniosłym, ale i radosnym wydarzeniem było sobotnie spotkanie  z Prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem, który m.in. mówiąc o genezie Akcji Katolickiej nawiązał do dzienników  papieża  Piusa XI, który ją powołał, podkreślając iż dzienniki  te mają i polską kartę. Głos zabrali także przedstawiciele  diecezji pokrótce przedstawiając ks. Prymasowi  swą działalność.

O działalności rozmawiano również podczas  spotkań w kilkuosobowych grupach, jednak  należało  skupić się na kilku pytaniach, które zadał rekolekcjonista. Odpowiedzi na nie padały podczas  niedzielnego spotkania podsumowującego pracę w grupach a dotyczyły one określenia, np. ?gdzie jesteśmy jako Akcja Katolicka na różnych jej szczeblach?,  ?czym nasza organizacja dysponuje?,  ?na co poświęcam najwięcej czasu?, ?czy dzięki zaangażowaniu  w  Akcję Katolicką jesteś szczęśliwy?.  Dało się  zauważyć dużą różnorodność, ale i zaangażowanie w  prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Na ostatnie pytanie wszyscy  odpowiadali  twierdząco.

Hanna Marchlik

patrz – galeria