Robocze spotkanie Zarządu Krajowego

W sobotę 15 września w Biurze Krajowym w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. Pośród wielu tematów omówiono rozpoczętą kampanię dotyczącą promocji życia. Akcja znalazła uznanie Konferencji Episkopatu Polski, wielu biskupów oraz środowisk katolickich.  Szerokie poparcie znalazła w mediach społecznościowych choć jak zaznaczono na spotkaniu, znalazły się również głosy sprzeciwu. Do trwającej kampanii przyłączają się kolejne diecezjalne instytuty i Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
Trwa przygotowanie do wielu wydarzeń związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości Polski. Cześć z nich koordynowana jest przez Zarząd Krajowy. Podczas posiedzenia omówiono przygotowania do Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej zaplanowanego na 3 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Z diecezji wpływają kolejne zgłoszenia. Omówiono także nawiązanie współpracy z Centrum Opatrzności Bożej wraz z planowanymi tam centralnymi uroczystościami obchodów 11 listopada i szerszym udziałem przedstawicieli całej Rady Krajowej Akcji Katolickiej.
Dobrym uzupełnieniem przygotowania się do wielu wydarzeń w tym: 1 rocznicy ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce i nadchodzącej 40 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową oraz wyjątkowych w tym roku obchodów Święta Niepodległości, będzie drukowana właśnie publikacja „Być Polakiem” powstała z inspiracji i pod kierunkiem DIAK Tarnów.

Wśród wielu spraw wewnątrz organizacji Zarząd wypracował kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2019, podsumowano przygotowaną nowelizację Statutu, zakończono prace nad przyszłorocznym kalendarium oraz podsumowano przygotowanie do zaplanowanej na listopad Rady Krajowej. Wśród tematów ostatniego bloku spotkania Zarząd podsumował ostatnie wydarzenia w tym zakończenie pielgrzymki biegowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Jako wartościowe uznano liczne spotkania w diecezjach oraz uczestnictwo w projektach FIAC. Zarząd zapoznał się także z licznymi zaproszeniami m.in. na zbliżający się Kongres w ramach Roku Jubileuszu Św. Ojca Pio oraz II Międzynarodowy Kongres „Europa Christi”. Z radością przyjęto informację o otrzymanych materiałach formacyjnych, które na dniach trafią do DIAK-ów. Zarząd zakończono wspólną modlitwą i zaproszeniem do udziału w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim, które odbędzie się w sobotę 22 września w Poznaniu.

Urszula Furtak,
prezes Zarządu Krajowego
galeria