Rzym warsztaty w FIAC

Dziś (07.08.2018) w Rzymie rozpoczęło się spotkanie „To everyone, without exception? Catholic Action Youth contributing to local community (Do każdego, bez wyjątku” Wkład młodych Akcji Katolickiej w lokalne wspólnoty)

Uczestniczą w nim przedstawiciele z takich krajów jak Włochy, Malta, Hiszpania, Rumunia, Albania, Bułgaria, Ukraina.

AK w Polsce reprezentuje Piotr Goniszewski z DIAK Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Spotkanie, na które skadają sie warsztaty, seminaria, udział w czuwaniu z Papieżem Franciszkiem, odbywa się w dniach 7-13 sierpnia w Rzymie i Grottaferrata.

Akcję Katolicką w Polsce reprezentuje Piotr i Patryk Czech z KSM, młodzieżowej Akcji Katolickiej.

Więcej szczegółów wkrótce