Spotkanie i dialog z niemieckim laikatem

Na zaproszenie prezydenta Zentralkomitees der deutschen Katholiken (Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików), prof. Thomasa Sternberga, przedstawiciele Akcji Katolickiej w Polsce, uczestniczyli w 101. Deutsche Katholikentag w Münster.

Wiceprezes KIAK Kazimierz Kryla, dyrektor biura KIAK Magdalena Zakroczymska oraz Artur Dąbrowski rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce wzięli udział w roboczym spotkaniu pomiędzy niemieckim i polskim laikatem. Podczas spotkania, któremu przewodniczył  prof. Sternberg, szczegółowo omówiono zasady funkcjonowania laikatu w Polsce i Niemczech, w kontekście ich historycznych uwarunkowań.

Podczas pobytu w Münster, polska delegacja odbyła wiele spotkań roboczych, w których uczestniczyli: arcybiskup Stephan Burger, metropolita Fryburga, prof. Martin Maier SJ, wykładowca Jezuickiego Europejskiego Centrum Społecznego w Brukseli, dr Clemens Ladenburger, prawnik Komisji Europejskiej, dr Stefan Eschbach, prof. Heinz Gerhard Justenhoven, wykładowca teologii na Uniwersytecie w Hamburgu, dr Karlies Abmeier, przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera, Martina Köß, przedstawiciel ZdK oraz Friederike Ladenburger, niemiecka delegat Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Opiekę duchową nad delegacją sprawował posługujący w sanktuarium St. Margen w Schwarzwaldzie, o. Roman Brud OSPPE.

Bogatą wizytę w Niemczech zakończyło wspólne uczestnictwo w Eucharystii, którą wraz z przedstawicielami niemieckiego episkopatu i prezbiteratu, celebrował arcybiskup Monachium i Freising, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, kardynał Reinhard Marx.

Organizatorem odbywających się co dwa lata niemieckich konwencji katolickich Katholikentage jest Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK). Spotkania niemieckiego laikatu mają już ponad 170 lat tradycji i wyrastają z oddolnych działań laikatu, przy pełnej aprobacie i wsparciu kościelnej hierarchii.

Spotkanie z przedstawicielami niemieckiego episkopatu oraz Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, stały się kontynuacją rozpoczętej współpracy, której kierunek ciągle pozostaje otwarty.

Artur Dąbrowski,
rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

patrz – galeria