Spotkanie Prezes KIAK Urszuli Furtak z  Zarządem DIAK Diecezji Rzeszowskiej

W parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie, w dniu 28 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej z Prezes KIAK Urszulą Furtak. Obecny był również Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Paweł Grodzki. Spotkanie było okazją do przedstawienia działalności DIAK, różnorodnych inicjatyw i spraw bieżących Akcji Katolickiej. Prezes DIAK Jeremi Kalkowski przedstawił sprawozdanie z działalności, mówił o formacji i modlitwie, o społecznym zaangażowaniu Akcji. Dużym wydarzeniem była konferencja dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości ?Polska jest wolna! ? To jest moja matka, ta ziemia!?. Konferencja zgromadziła Akcję Katolicką z Podkarpacia, z diecezji przemyskiej, tarnowskiej i krakowskiej. Złożyły się na nią wykłady i dyskusje o znaczeniu wiary, wartości rodziny i  języka w umacnianiu narodowej tożsamości, roli pracy na rzecz Ojczyzny co podkreślił Prezes. Wskazał na dobrą współpracę z młodymi z KSM. Prezes KSM Paweł Grodzki, mówił o tożsamości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, o wspólnym charakterze, zapewniał o współpracy.

Prezes KIAK podziękowała za pracę, za trud Zarządowi DIAK i księżom Asystentom, ks. St. Poterze i ks. Rafałowi Flakowi, podkreślając, iż takie spotkania ubogacają. Mówiła o ożywieniu Akcji, poprzez współdziałanie KSM, wyznaczaniu im zadań i zaufaniu, znalezieniu wspólnych przestrzeni dla Boga. Przedstawiła kierunki działania na rok 2019, które m.in. zawierają kontynuację obchodów 100.Odzyskania Niepodległości, kwestię obrony życia, formację, ponadto przybliżyła postać Papieża Piusa XI- papieża Akcji Katolickiej.  Należy iść z duchem czasu, być tam gdzie są ludzie, a dziś są w mediach społecznościowych, przed ekranami smartfonów i tabletów podkreśliła Prezes. Mamy działać również poprzez wykorzystanie Twittera, Facebooka, trzeba nam poszukiwać metod przenikania w nowe miejsca. Starajmy się ożywiać życie na poziomie parafialnym, wspierając naszych proboszczów, miejmy też świadomość stałej formacji, nie ma akcji bez formacji, trzeba rozwijać siebie a z czynem iść do innych. Teren działania Akcji Katolickiej jest głównie parafia jednak z wyjściem do osób będących poza wspólnotą, w parafii warto inicjować działania a nie wszystkie realizować samemu.

W toku dyskusji zwrócono uwagę zmiany Statutu AK, rozmawiano o odmłodzeniu Akcji Katolickiej, o sposobach na to, by przyciągnąć ludzi młodych, o aktywności społecznej, ważnych inicjatywach, jak również o przeszkodach i innych uwarunkowaniach. Zebrani dzielili się swoimi doświadczeniami, całość spotkania podsumował ks. St. Potera, wskazując na ważność jednoczenia sił i działań w ramach struktur parafialnych, diecezjalnych i krajowych, na dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy dla dobra wspólnego, w budzeniu sumień ludzi na dawaniu świadectwa własnym życiem. Zarząd DIAK wyraził wdzięczność Pani Prezes Urszuli Furtak za obecność wśród nas, za wspólną modlitwę  i  wskazówki do pracy.

Króluj nam Chryste!

Małgorzata Jaworska

galeria – patrz