Spotkanie prezes KIAK z zarządem DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

Jasnogórskie obchody ku czci Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie stanowiły okazję do spotkania członków zarządu DIAK z prezes KIAK, Urszulą Furtak. Od samego początku spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Pani prezes została zapoznana z inicjatywami Akcji Katolickiej, wśród których prym wiodą realizowane przez Diecezjalny Instytut i prowadzoną przez Akcję fundację „Czyn Katolicki”, rządowe programy ASOS. W ramach niniejszego przedsięwzięcia prowadzony jest Klub Częstochowskiego Seniora, zrzeszający ponad 120 uczestników, wydawany kwartalnik „Senior w eterze” oraz audycje radiowe o tym samym tytule.

Spotkanie odbyło się w gościnnej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Asystenta Kościelnego DIAK Archidiecezji Częstochowskiej ks. Jacka Michalewskiego. Uczestniczył w nim także ks. Radosław Rychilk, mianowany przez Metropolitę Częstochowskiego, Arcybiskupa Wacława Depo, zastępcą Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

W trakcie trwającego trzy godziny spotkania wymieniono się wzajemnymi doświadczeniami pracy w Akcji Katolickiej. W sposób szczególny prezes KIAK podziękowała nam za pomoc w przygotowaniach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Nie ukrywamy, że radością napawa nas fakt możliwości spotkania z Panią Prezes, która mogła bezpośrednio poznać osoby na co dzień współpracujące z prezesem DIAK Arturem Dąbrowskim, pełniącym w zarządzie KIAK funkcję rzecznika.

Dziękując za radosne spotkanie, zapraszamy ponownie Panią Prezes do Częstochowy. Oczywiście nie tylko przy okazji Pielgrzymki na Jasną Górę.

Renata Olczyk
wiceprezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

patrz – galeria