Spotkanie z Zarządem DIAK Tarnów w Krynicy Zdroju.

16 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Dzięki ogromnej życzliwości ks. proboszcza Eugeniusza Szymczaka spotkanie miało miejsce w Parafii p.w.  Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy Zdroju. Gościem spotkania była pani Urszula Furtak – Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Witając panią Prezes  Robert Rybak Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej   powiedział: ?Dziękuję za inicjatywę, za poświęcony czas, za dobro które czyni pani dla Akcji Katolickiej, dla  Kościoła?.

Pani Urszula Furtak, wyraziła ogromną radość z zaproszenia i spotkania. ?W diecezji tarnowskiej jest dużo ludzi, którzy żyją Panem Bogiem i tego się nie wstydzą. Przyjechałam tu do Was po umocnienie i siłę do pracy ?.   W sposób szczególny podziękowała ks. dr Janowi Bartoszkowi Asystentowi  Kościelnemu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej za  wkład  w   działalność Akcji Katolickiej nie tylko w diecezji tarnowskiej, ale poprzez materiały formacyjne dla Akcji Katolickiej w całej Polsce. Poinformowała o niektórych inicjatywach podejmowanych przez KIAK, podarowała zebranym śpiewnik patriotyczny.

Ks. Asystent opowiedział o powołaniu z inicjatywy Akcji Katolickiej  Diecezji Tarnowskiej Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Poprzez działalność Uniwersytetu Akcja  Katolicka chce  ułatwić  szerokiemu  gronu  odbiorców  pogłębianie i  korzystanie z bogatego dorobku myśli, nauczania i dokonań Jana Pawła II.

Robert Rybak przedstawił prezentację obrazującą działalność Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej w 2017 roku i plan pracy na 2018 rok.  W  dyskusji  wiele   miejsca     poświęcono  propozycji  uczczenia 100  rocznicy  odzyskania  przez Polskę niepodległości, potrzebie  angażowania  się w  życie społeczne,  formacji członków   Akcji   Katolickiej.  Kończąc pierwszą części spotkania Prezes DIAK życzył zebranym aby Chrystus umęczony ale Zmartwychwstały wszystkim błogosławił.

Na drugą część spotkania uczestnicy udali się do  parafii p.w. św. Andrzeja Boboli  w Śnietnicy, gdzie wspólnie z wiernymi  uczestniczyli w drodze krzyżowej oraz we Mszy świętej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  ks. dr Jan Bartoszek. W homilii kaznodzieja powiedział: „by nie tylko pielęgnować modlitwę o jedność Kościoła, ale aby szukać konkretnych dróg jedności. Wyjaśnił, że Apostoł jedności  św. Andrzej Bobola pracował w wielu miejscach, aż w końcu został posłany do Pińska, na styk prawosławia i katolicyzmu. I tam stał się gorliwym apostołem jedności chrześcijańskiej. Za próbę budowania jedności  poniósł okrutną męczeńską śmierć. Wielkim zadaniem dla nas dzisiaj jest, aby nie tylko pielęgnować modlitwę o jedność Kościoła, ale żeby szukać dróg konkretnej jedności, zarówno na płaszczyźnie teologicznej jak i na płaszczyźnie modlitwy i wszelkiej działalności? – mówił.  Pani Prezes KIAK Urszula Furtak oraz Członkowie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej wzięli udział w nabożeństwie dziękczynno-błagalnym ku czci św. Andrzeja Boboli odprawianego  16-go dnia miesiąca. Po nabożeństwie Pani Prezes i członkowie Zarządu uczestniczyli w agapie, na którą zostali zaproszeni przez ks. Proboszcza Józefa Rośka.

Anna Jakubowska,
Sekretarz DIAK Tarnów

patrz – galeria