Spotkanie Zarządu DIAK Diecezji Kaliskiej z Prezes KIAK w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa

18 sierpnia w Kaliszu odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu DIAK Diecezji Kaliskiej. Miało ono charakter bardzo uroczysty. Z racji trwającego Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa, rozpoczęło się Mszą Św. w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. Wagi temu spotkaniu dodał fakt, iż gościem specjalnym była Prezes KIAK Pani Urszula Furtak wraz z małżonkiem. Mszę św. wspólnie z innymi kapłanami koncelebrował Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej ks. dr Sławomir Kęszka. Po Komunii Św. przed cudownym obrazem Świętej Rodziny zawierzono Świętemu Józefowi m.in. Akcję Katolicką w Polsce i w poszczególnych diecezjach. Warto nadmienić, iż patronem Akcji Katolickiej w Diecezji Kaliskiej jest właśnie Święty Józef.

Umocnieni Eucharystią, udaliśmy się do siedziby DIAK, która znajduje się w budynku Kurii Diecezjalnej. Zebranie z udziałem Prezes Urszuli Furtak rozpoczęto modlitwą popołudniową z liturgii godzin. W spotkaniu wziął udział jeszcze jeden szczególny gość, JE Edward Janiak, Biskup Kaliski. Z troską, lekkością i humorem rozmawiano o Akcji Katolickiej oraz posłudze kapłanów. Biskup Edward udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.

Dalsza część zebrania poświęcona została omówieniu bieżących spraw Akcji Katolickiej w Diecezji. Sporą jej część poświecono obowiązującym przepisom RODO. Dyskutowano nad podejmowaniem różnorodnych inicjatyw w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego oraz nad możliwością udziału przedstawicieli Diecezji Kaliskiej w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie. Wśród kolejnych punktów posiedzenia znalazły się: inicjatywy dotyczące ochrony życia, audycje Akcji Katolickiej w Kaliskim Radio Rodzina, przygotowanie kolejnego numeru Biuletynu Akcji, udział w uroczystościach odpustowych w Kotłowie i w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim w Poznaniu oraz sprawą przygotowania rekolekcji adwentowych dla członków Akcji Katolickiej w Przedborowie. Pracowite ale radosne zebranie zakończono wspólną modlitwą.

Maria Owczarek

patrz – galeria