Spotkanie Zarządu KIAK

Spotkanie Rady Krajowej poprzedziło spotkanie Zarządu KIAK. Zarząd pochylił się nad  podsumowaniem wielu wydarzeń ostatniego czasu, w tym z szerokim rozmachem przeprowadzonego Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej, projektu Świętując Niepodległość oraz udziału w uroczystościach 100 lecia odzyskania niepodległości.
W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Statutu Akcji Katolickiej w Polsce Wiceprezes Zarządu KIAK a jednocześnie Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił aktualny etap prac. Za słuszne uznano ich dalsze procedowanie.
Przedmiotem prac Zarządu były również kolejne przygotowywane publikacje Stowarzyszenia a także organizacja prac bieżących.
Spotkanie zakończono wnioskami z ostatnich licznych spotkań w diecezjach oraz podjętymi działaniami promocyjnymi Stowarzyszenia.
Prezes Zarządu KIAK przedstawiła przygotowane podziękowania dla wieloletniego, niestety z powodu choroby, nieobecnego członka Zarządu KIAK Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Trybule.
Urszula Furtak
prezes KIAK
galeria – patrz