Świętymi bądźcie w swojej codzienności

Wspólne pielgrzymowanie z archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie na Jasną Górę poprzedziła modlitwa, przemówienia oraz wręczenie medali. Zebranych w archikatedrze pielgrzymów Akcji Katolickiej i ich rodziny powitał wiceprezes KIAK, Kazimierz Kryla. Następnie słowa powitania do pątników skierował administrator katedry ks. prałat Stanisław Gębka. W tegorocznym spotkaniu, w imieniu Biskupa Mirosława Milewskiego, Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej towarzyszył pielgrzymom, Ks. prof. Tadeusz Borutka. Po powitaniu przez gospodarza, miał miejsce wkład formacyjny ks. prof. Tadeusza Borutki. Ksiądz Profesor, nawiązując się do soborowej wizji powszechnego powołania do świętości, zachęcał członków Akcji, by na nowo rozpalili w sobie gorliwość podążania drogą świętości ku Bogu. W tym celu zalecił, zgłębianie treści zawartych w ostatniej adhortacji  papieża Franiszka: „Gudete et exsultate”. Mówca podkreślił, że treści zawarte w papieskim dokumencie o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, powinny stać się podstawowym dokumentem formacyjnym członków Akcji Katolickiej.

Po Księdzu Profesorze Bourtce, głos zabrała prezes KIAK, Urszula Furtak, która podziękowała członkom Akcji Katolickiej za pracę na każdym poziomie struktur od krajowych, przez diecezjalne instytuty a szczególnie za działalność w parafialnych oddziałach. Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, w swoim wstąpieniu odniosła się również do papieskiej adhortacji „Gudete et exsultate”, podkreślając przy tym, by wyznaczała ona rytm życia naszego stowarzyszenia. Prezes KIAK podziękowała za przywracanie nam wolnych niedziel, jednak podkreśliła by czynić starania o przywrócenie jej katolickiego świętego charakteru. Prezes KIAK dziękowała ale też z zatroskaniem zwróciła się z prośbą, by nadal trwać w działaniach prowadzących do pełnej ochrony życia ludzkiego. Na koniec swojego wystąpienia swoje słowo podziękowania skierowała do Księży Asystentów, by byli dla nas tymi, którzy nasze pokolenie dobrze uformują do służby Bogu i Ojczyźnie.

Na zakończenie wystąpień głos zabrał przewodniczący prezydium Rady Krajowej KSM, Patryk Czech.

Po przemówieniach przyszła pora na wyróżnienie medalem „Za dzieło apostolstwa”, które przyznaje Kapituła Medalu.  W tym roku, w zaszczytnym gronie znaleźli się: ks. prałat Tadeusz Żdaniak, asystent DIAK diecezji białostockiej, pani Lidia Gliwa z diecezji Toruńskiej oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, członek Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej a także senator Andrzej Kamiński, prezes DIAK z diecezji bielsko-żywieckiej.

Na zakończenie uroczystości w archikatedrze, przybyli do Częstochowy pielgrzymi uformowali szyk i w asyście wolontariuszy oraz policji, ruszyli w kierunku Jasnej Góry, by o godz.13:00, uczestniczyć we Mszy św. celebrowanej na Jasnogórskim Szczycie, której przewodniczył emerytowany biskup diecezji zielongórsko-gorzowskiej, Stefan Regmunt.

Artur Dąbrowski
rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

patrz – galeria
foto.: Artur Dąbrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto.: Adam Stawiarski