Sympozjum ?Effata, parafio otwórz się!?

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich zorganizowała 12 maja 2018 roku na Jasnej Górze konferencję ?Effata, parafio otwórz się!?. Sympozjum rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej,  pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca, przewodniczącego Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, który wygłosił również homilię. Obrady miały miejsce w odnowionej Sali Papieskiej.

Po otwarciu sympozjum przez bpa Ignacego Deca, uczestnicy mogli wysłuchać czterech interesujących konferencji, dotyczących roli mediów, w tym społecznościowych w życiu parafii. Pierwszym prelegentem była dr hab. Monika Przybysz, prof. uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wygłosiła ona interesujący referat ?Parafia w mediach?, wskazując na  dużą rolę mediów społecznościowych w działalności ludzi świeckich i kapłanów w parafii. Wykład ?Informacja w Kościele? wygłosił ks. dr Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Pani Katarzyna Falkowska-Gołębiewska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiła referat ? Media jako IV władza?. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, mówił o udziale i postawie katolików w życiu publicznym i roli mediów. Głos zabrał również ks. Zbigniew Kucharski, dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej ?Maika?.

W sympozjum wzięli udział członkowie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, a wśród nich ks. Sławomir Augustynowicz, asystent kościelny AK  diecezji świdnickiej i Zbigniew Trybuła sekretarz Zarządu Krajowego AK, a także zaproszeni goście i osoby zainteresowane tematem sympozjum.  W dyskusji panelowej, w której wzięli udział uczestnicy sympozjum, padło wiele ciekawych wypowiedzi i komentarzy.  Sympozjum podsumował przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich bp Ignacy Dec, który wspólnie z arcybiskupem Wacławem Depo udzielił wszystkim uczestnikom pasterskiego błogosławieństwa.

Zbigniew Trybuła,
sekretarz Zarządu Krajowego AK

patrz – galeria