?Trzeba apostołów na wielką miarę? – Twórca Akcji Katolickiej, Kardynał August Hlond, Czcigodnym Sługą Bożym

21 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kard. Augusta Hlonda. Tym samym, toczący się od 9 stycznia 1992 r. proces beatyfikacyjny, formalne został zakończony, a twórcy Akcji Katolickiej w Polsce, przysługuje zaszczytny tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Sługa Boży kard. August Hlond, w liście pasterskim z 29 listopada 1930 r. podkreślał, że priorytetowym zadaniem członków Akcji Katolickiej, na wzór pierwotnych gmin chrześcijańskich, musi pozostać ścisła współpraca świeckich z hierarchią ?dla odnowienia świata w Chrystusie?. W opinii Kardynała Hlonda, laikat apostołujący w Akcji Katolickiej, musi wyróżniać się nie tylko sposobem zaangażowania w życie Kościoła i świata, ale również specyficzną duchowością. W tym kontekście, nie omieszkał nadmienić, że znamienną cechą pobożności apostołów Akcji Katolickiej powinno być ?życie eucharystyczne, połączone z mocnym nabożeństwem do Chrystusa Króla, głęboka cześć dla Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych i kult św. Wojciecha, Patrona Akcji Katolickiej w Polsce?.

Z pewnością każdego członka naszego stowarzyszenia napełnia radość z tego, że po ubiegłorocznym proklamowaniu przez Stolicę Apostolską Świętego Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce, przychodzi nam obecnie, cieszyć się z faktu ogłoszenia przez papieża Franciszka, kardynała Hlonda, Czcigodnym Sługą Bożym. Radość nasza jest tym bardziej pełna, że okoliczność ta przypadła w roku celebrowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

W odradzającej się po 123 latach niewoli wolnej i niepodległej Polsce, katolicy świeccy, skupieni wokół niekwestionowanego autorytetu, za jaki uchodził Kardynał August Hlond, mieli świadomość, że Jego zaangażowaniu w sprawy Kościoła i Ojczyzny, towarzyszyła zawsze bezinteresowna miłość i zawierzenie Niepokalanej Matce Boga. W związku z tym ochoczo podjęli trud wnoszenia w odradzającą się wolną i niepodległą Polskę uniwersalnych wartości chrześcijańskich.

 W swym pierwszym liście pasterskim z 17 grudnia 1922 r., Czcigodny Sługa Boży Kardynał August Hlond, wytyczył sobie zakres działań duszpasterskich. Zwracając się ze słowami zachęty do wiernych napisał min.: ?Zadaniem moim będzie prowadzić was drogą wiary i cnoty do Boga, do nieba, utwierdzając, krzepiąc, oświecając, podnosząc, ratując. Wszyscy mają prawo do mej miłości, do mej pracy i opieki i wszystkim chcę służyć, wszystkimi się zająć, aby wszystkich Chrystusowi pozyskać?.

Żyjąc tajemnicą świętych obcowania, prośmy Sługę Bożego Augusta Hlonda, aby prowadził Akcję Katolicką drogą wiary i cnoty do Boga, do nieba. Niech Jego wstawiennictwo utwierdza nasze postanowienia, krzepi nasze przedsięwzięcia, oświeca nasze działania, podnosi na duchu, a w chwilach zwątpienia, czy w momentach nadmiernego ufania we własne możliwości, niech nas ratuje Jego wstawiennictwo. Niech modlitwa skierowana do Boga przez orędownictwo Kardynała Hlonda, zaowocuje na nowo odkryciem charyzmatu służby na rzecz drugiego człowieka i pozwoli nam nade wszystko, pozyskać nowych ludzi dla Chrystusa.

Zachęcając Parafialne Odziały oraz Diecezjalne Instytuty do modlitwy dziękczynnej za dar dla Kościoła i Ojczyzny Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, starajmy się na nowo zgłębić testament Księdza Prymasa, który nam, członkom Akcji Katolickiej, żyjącym w realiach XXI wieku przypomina: ?Porzucić przeciętność, wygodę, dyplomację i nie swoje sprawy, a zabierz się bezzwłocznie do gruntownej reewangelizacji świata?.

Niech powyższe słowa towarzyszą apostolskiej działalności członków Akcji Katolickiej, którzy w duchu nauczania i charyzmacie świętych patronów naszego stowarzyszenia, św. Wojciecha i św. Jana Pawła II, wsparci wstawiennictwem Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, Ojca Akcji Katolickiej w Polsce, posłużą za inspirację do przemiany siebie i otaczającej nas rzeczywistości.

Urszula Furtak,

prezes Akcji Katolickiej w Polsce