W Warszawie obradował Zarząd KIAK

W sobotę 7 kwietnia w godzinach popołudniowych zakończyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Wśród wielu tematów poruszanych na posiedzeniu znalazły się tematy związane z organizacją Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę, podsumowaniem rekolekcyjnych spotkań liderów, zbliżającymi się obchodami Św. Wojciecha oraz uczestnictwem członków Zarządu w planowanych wydarzeniach Diecezjalnych Instytutów.

Spotkanie Zarządu stanowiło doskonałą okazję do szczególnego powitania w gronie prezydium nowego skarbnika  KIAK, Pani Anety Wolnej.

Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwali prezes KIAK Urszula Furtak wraz z kościelnym asystentem Biskupem Mirosławem Milewskim.

AD

patrz – galeria