Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II

Każdy Chrześcijanin jest odpowiedzialny za umocnienie i rozwój swojej wiary ale też zostaje posłany by iść i głosić miłość Chrystusa innym, którzy go nie znają by każdy człowiek mógł zostać zbawiony. Wielu z nas pełni w swoich środowiskach rolę liderów. Zachęcam by korzystać z wielu dostępnych form do szerszego spojrzenia na stan dzisiejszego chrześcijaństwa, jego potrzeby, radości i zagrożenia. Już niebawem odbędzie się w dniach od 14 do 22 października II Międzynarodowy Kongres Ruchu ?Europa Christi? pod hasłem: ?Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II?. Tegoroczna II edycja kongresu odbędzie się w sześciu miastach Polski, Częstochowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Krakowie. Zachęcając do uczestnictwa poniżej publikujemy program oraz list skierowany przez Ks. inf. dr Ireneusza Skubisia Moderatora Ruchu „Europa Christi”.

Urszula Furtak, prezes KIAK

Drodzy Przyjaciele!

Odzywam się do Was jako Moderator Ruchu ?Europa Christi?, który został uruchomiony w Redakcji Tygodnika Katolickiego ?Niedziela? w Częstochowie w czerwcu 2016 r. Uczestnicy okolicznościowego spotkania w liczbie ok. 100 osób reprezentujących wielorakie środowiska zarówno naukowe, teologiczne, filozoficzne, kulturalne, dziennikarskie a także polityczne, prawie w ponad 95 proc. katolicy świeccy, podjęli zainicjowaną przeze mnie propozycję, by stworzyć ruch, który podejmie ważne zadanie uświadomienia mieszkańcom Europy, że tożsamość Starego Kontynentu ma chrześcijańskie korzenie. Uczestnicy spotkania założycielskiego wysłuchali 8 kompetentnych wypowiedzi, które były poświęcone sytuacji dzisiejszej Europy. Z całą świadomością przyjęliśmy nazwę Ruch ?Europa Christi?, gdyż mieliśmy przeświadczenie, że Europę trzeba zjednoczyć wokół osoby Jezusa Zmartwychwstałego.

?Zmartwychwstałem i jestem z wami? to najważniejsze zdanie, które stało się wewnętrzna treścią Ruchu Wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa cechowała życie chrześcijan pierwotnego Kościoła opisywanego w Dziejach Apostolskich. Dlatego Dzieje Apostolskie są wiodącą księga, która ma towarzyszyć inicjatywom i esencjonalnym treściom powstającego Ruchu ?Europa Christi?.

Gdy chodzi o tło literackie i kulturowe uznaliśmy, że powieść Henryka Sienkiewicza ?Quo vadis? powinna stać się cenną lekturą dla zwolenników ?Europa Christi?.

Ruch chce być zwyczajnie ruchem chrześcijańskim. Nie zamierzamy na tym etapie nadawać mu znamion strukturalnych. Jako jednostka statutowa moglibyśmy stać się konkurencyjni wobec innych stowarzyszeń czy instytucji. Pragniemy bowiem przenikać do wielorakich środowisk, by budzić świadomość, że źródłem wielkości Europy była i jest Osoba Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, a Jego Ewangelia kształtowała myślenie, rozwój, formację ludzką  i intelektualną i samą kulturę Starego Kontynentu. Ta świadomość powinna przenikać do środowisk kulturalnych, zawodowych, nadających kształt życia społecznego i politycznego, gdyż właśnie żywa myśl chrześcijańska, ożywiona wiarą  może obudzić nowe spojrzenie na życie, a zwłaszcza na sens życia Europejczyków.

Mamy obecnie do czynienia z wielkim kryzysem duchowym  i moralnym naszego kontynentu. Dwie wielkie wojny światowe zniszczyły Europę. Także bezbożne systemy, zwłaszcza komunistyczny i nazistowski, które odrzuciły moralność chrześcijańską, leżą u podłoża  tego wielkiego kryzysu. Trzeba zauważyć, że były to systemy bezbożne i ateistyczne. W każdym razie odrzucały one zasady wiary chrześcijańskiej  a także zasady płynące z prawa naturalnego. Należy przypomnieć, że w XX oraz XXI wieku jesteśmy świadkami  wzniecanej i ciągle wzniecającej nienawiści do Kościoła. Również zainicjowane po II wojnie światowej zjednoczenie Europy, które zrazu było przeprowadzane w duchu chrześcijańskim, szczególnie po rewolucji moralnej ?dzieci kwiatów? w 1968 r. przerodziło się w akcję laicyzującą i ateizującą działania Unii Europejskiej. Ideologia gender staje się jakąś nową religią. Do tego dochodzi agresywny islam, który nadaje życiu społecznemu, politycznemu, kulturalnemu nieznany dotąd wymiar.

W obliczu powyższych stwierdzeń wielu Europejczyków przeżywa lęk o zachowanie tożsamości Europy, a zwłaszcza kultury europejskiej, która przecież jest chrześcijańska. Ruch ?Europa Christi? podejmuje troskę  o zachowanie tożsamości europejskiej, ale jednocześnie chce podjąć misję zdynamizowania życia chrześcijan w Europie. Mówimy im: ?Chrześcijanie Europy! Policzmy się, są nas jeszcze miliony! Jeżeli będziemy solidarni, jeżeli potrafimy dostrzec zagrożenia, możemy sami decydować o naszej przyszłości. Nie możemy dopuścić do tego, by Europa była pozbawiona Świąt Bożego Narodzenia. A przecież są kraje Europy Zachodniej, gdzie muzułmanie , który stanowią większość w samorządach miast nie pozwalają, by na rynkach miast można było postawić drzewko Bożonarodzeniowe. To już są fakty.

Dlatego mówimy: Europo, obudź się! Obudź swoją wiarę w Chrystusa! Naucz się modlitwy ?Ojcze nasz?. Po prostu: Otwórz drzwi Chrystusowi.

Ruch ?Europa Christi? uważa, że Kościół wypracował doskonałe środki duszpasterskie. Trzeba tylko pięknie i solidarnie podjąć praktyki w dziedzinie liturgii, w większym szacunku do Słowa Bożego, Dekalogu, sakramentów i poprawnego życia rodzinnego. Wszystko jest w naszych rękach. Także kapłani i zakonnicy powinni wrócić do swojego charyzmatu.

Ruch w swych założeniach jest ruchem katolików świeckich,  ale też chrześcijan innych Kościołów. Chociaż nie przewiduje się na tym etapie tworzenia instytucji statutowej, jest rzeczą oczywistą, że ludzie zainteresowani przedstawianymi problemami będą podejmować działania, które są jakimś poważnym wyzwaniem dzisiejszych czasów.

Dlatego proponujemy organizowanie Klubów ?Europa Christi?. Taki klub może powołać wspólnota osób, dla których kultura chrześcijańska stanowi szczególne zainteresowanie i troskę. Pojęcie kultury chrześcijańskiej można postrzegać w rozmaity sposób. Wiadomo, że ta kultura wiąże się z religijnością, z wyznawaną wiarę, z prowadzeniem życia duchowego połączonego z modlitwą i praktykami religijnymi. Trzeba także powiedzieć, że dla chrześcijan zawsze jest ważny sposób życia religijnego. Równie ważny jest stosunek do wspólnot parafialnych. Ruch chce się włączać w życie parafii i wspomagać duszpasterzy w ich działaniach. Jest rzeczą wskazaną, by osoby, które zakładają Klub ?Europa Christi? zgłosiły taki zamiar w Centrali Ruchu ?Europa Christi?, ul. Mozarta 18, 42-200 Częstochowa.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś
Moderator Ruchu „Europa Christi”

  Do pobrania

 –  Program.pdf

 –  Zaproszenie.pdf

 

– PLAKAT