Wotum wdzięczności Białegostoku za odzyskaną wolność Bazyliką Mniejszą. Bogate spotkanie z akcyjną wspólnotą.

Kościół Św. Rocha wybudowany jako wotum wdzięczności mieszkańców Białegostoku za odzyskaną wolność w 1918r.  w rocznicę 100 lecia niepodległości Polski został podniesiony przez papieża Franciszka do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczystości ogłoszenia papieskiej nominacji odbyły się 14 października 2018 r., a przewodniczył im Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Podniosła uroczystość w parafii Asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej Ks. Tadeusza Żdanuka stała się okazją do spotkania Prezes Akcji Katolickiej w Polsce z Zarządem Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej oraz przybyłymi na uroczystość członkami stowarzyszenia.

Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej żywo zaangażowana w życie Kościoła licznie uczestniczyła we Mszy Św. jak też entuzjastycznym spotkaniu z Prezes KIAK. Spotkanie w Dniu Papieskim rozpoczęte modlitwą, której przewodniczył Ks. Asystent Tadeusz Żdanuk przebiegało w miłej, a jednocześnie ze względu na okoliczności, podniosłej atmosferze. Ks. Asystent w słowie wprowadzającym podziękował Prezes Urszuli Furtak za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w uroczystościach.

Ciepłe słowa gratulacji, a także podkreślenia zadań i odpowiedzialności członków Stowarzyszenia za Kościół, kapłanów skierowała do zebranych w auli Jana Pawła II Prezes KIAK Urszula Furtak. Mówiła o odpowiedzialności a nawiązując do obchodzonego Dnia Papieskiego uwrażliwiła na potrzebę osobistego podejmowania nauczania naszego św. Patrona Jana Pawła II i ukazywania go innym.

Prezes DIAK Archidiecezji Białostockiej Teresa Niewińska prezentując członków Zarządu, Rady oraz przedstawicieli Stowarzyszenia z różnych POAK-ów obecnych na spotkaniu zarysowała prowadzoną działalność kulturalno-oświatową, na którą Zarząd pozyskuje również środki publiczne. Omówiła podejmowaną formację w postaci Dni Skupienia, comiesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu a od września br., po nawiązaniu współpracy z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji, uczestnictwo członków Akcji Katolickiej w cyklu katechez o Eucharystii. Z nieukrywaną radością mówiła o nagrodzie jaką Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej otrzymała za całokształt działalności w dziedzinie kultury od Rady Miasta Białystok, którą 12 października w towarzystwie Ks. Asystenta Tadeusza Żdanuka i wiceprezesa Zarządu Piotra Perkowskiego odbierała z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Mariusza Gromko na sesji Rady Miasta. Mówiła o wielkim zaangażowaniu wiceprezesów: Edwina Koźniewskiego w organizację sympozjów i Piotra Perkowskiego w pisanie projektów.

Zaprezentowano także przebieg i rozmiar ogólnopolskiej akcji dotyczącej promocji życia w archidiecezji oraz inne liczne inicjatywy lokalne. Prezes POAK z Jasionówki zaprezentowała działalność w środowisku wiejskim dotyczącą wykorzystania środków z Urzędu Gminy i wykorzystania ich w celach integracji i uaktywniania środowiska lokalnego.

Ubogaceni niecodziennymi przeżyciami bezpośredniego spotkania z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, a także Prezes KIAK Urszulą Furtak wszyscy uczestnicy spotkania na czele z Ks. Asystentem Tadeuszem Żdanukiem wyrazili swoją wdzięczność Pani Prezes za świadectwo uczestnictwa w uroczystości, skierowane słowo, śpiewniki patriotyczne, publikację refleksji nad słowami Jana Pawła II ?Być Polakiem? oraz ciepły serdeczny uścisk dłoni, a także pamiątkowy wpis do kroniki.

Niezwykle miłe spotkanie zakończono modlitwą do Św. Jana Pawła II.

Teresa Niewińska,
Prezes DIAK Archidiecezji Białostockiej

galeria – patrz