Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś i jutro. Konferencja KSM.

25 czerwca 2018 r. tuż po zakończeniu roku szkolnego i wraz z rozpoczęciem wakacji odbyła się Konferencja pt. ?Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś i jutro.? zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie a także Fundacji dla młodzieży w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Akcja Katolicka w Polsce, kontynuując podjętą współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży również uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Grono zaproszonych prelegentów w interesujący sposób przybliżyło zadania jakie stoją przed rodzinami w procesie wychowania ich dzieci oraz jak wyglądała edukacja wczoraj, a na czym powinna się skupiać w dzisiejszych czasach.

W przejmujący i głęboki sposób dr Piotr Wołochowicz doświadczony ojciec trójki dorosłych już dzieci przedstawiał spójny plan wychowania, podkreślając że dobre chęci nie wystarczą w drodze prowadzenia dzieci do Boga.

Jaką wagę do edukacji i wykształcenia przywiązywano w przeszłości kiedy Polska była pod zaborami przybliżał dr hab. Józef Brynkus. Została przypomina jak ważna jest rola edukacyjna domu rodzinnego, jego atmosfera pełna miłości do Boga i patriotyzmu. Jaki to miało wpływ na ukształtowanie kolejnego pokolenia, które walczyło o wolność narodową.

Równie ciekawym głosem była perspektywa dzisiejszej emigracji. Jak Polacy mieszkający w różnych krajach utożsamiają się z Polską, jak są postrzegani i jak sami się widzą. Jak ważne jest poczucie własnej godności podkreślał dr Jerzy Kołodziej.

Wszystkie poruszane tematy, a także kończący całą konferencje panel dyskusyjny był próbą przedstawienia wielkiego zadania jakie stoi przede wszystkim przed rodzicami, ale również przed organizacjami, stowarzyszeniami: wychowanie i edukacja młodego człowieka zdolnego do poświęcenia się pracy dla Ojczyzny, bliskich i przyjaciół tak jak to miało miejsce w przeszłości.

Magdalena Zakroczymska,
Dyrektor Biura KIAK

patrz – galeria