XI Zjazd Gnieźnieński o wolności

?Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa?, pod takim hasłem w Gnieźnie 21 września rozpoczął się XI Zjazd Gnieźnieński. Podczas trzech dni kongresu spotkają się chrześcijanie różnych wyznań i narodowości, liderzy stowarzyszeń i przedstawiciele środowisk Kościoła, politycy, duchowni oraz ludzie świata nauki. W Zjeździe Gnieźnieńskim bierze udział około tysiąca gości z 14 krajów, wśród gości prezydent RP Andrzej Duda.

Akcję Katolicką w Polsce podczas sesji inauguracyjnej reprezentuje prezes KIAK Urszula Furtak. Uczestnicy tegorocznego Zjazdu podejmą, refleksję nad wolnością i źródłami nadziei dla Polski i Europy, ale także nawiązywać będzie do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Tylko od nas zależy – powiedział Andrzej Duda, Prezydent RP, czy będziemy budować prawdziwą wspólnotę. Pluralizm i wolność słowa nie powinny prowadzić do podziałów społecznych czy wrogości. To wspólnota wolnych obywateli. W zakresie wspólnoty obywatelskiej mamy wiele do nadrobienia, ale mamy także dorobek. To aktywność świeckich chrześcijan, dla których wiara skłania do angażowania się w życie społeczne i polityczne. W licznych krajach europejskich wiara jest spychana do sfery prywatnej. Wolność to wyzwanie do tego, abyśmy posiadane talenty spożytkowali dla siły państwa. Papież Jan Paweł II podkreślał, że ?wolność jest nam dana i zadana?. Wiara Chrystusowa przemieniła nas, Europejczyków. Dziś, po dwóch tysiącach lat, jest dla nas oczywiste, że polityka powinna służyć wyrównywaniu szans. Sądzę, że ewangeliczna inspiracja powinna wpłynąć w większym stopniu na relacje międzynarodowe ? zaznaczył Prezydent.

Pierwszy dzień Zjazdu, opiera się na tekstach biblijnych dotyczących wolności. Dzień inauguracji Zjazdu zakończy nabożeństwo ekumeniczne, które przejdzie od rynku gnieźnieńskieg0 do katedry i grobu św. Wojciecha, świętego niepodzielonego wówczas Kościoła.

I Zjazd Gnieźnieński to marzec 1000 roku, kiedy do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie przybył cesarz Otton III. Zjazd ten oznaczał przyjęcie Polski do grona państw europejskich oraz oficjalne potwierdzenie utworzenia metropolii gnieźnieńskiej, pierwszej polskiej metropolii podlegającej bezpośrednio papieżowi. Jej pierwszym biskupem został Radzym Gaudenty, brat św. Wojciecha. II Zjazd Gnieźnieński odbył się 3 czerwca 1997 roku, w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha, tym samym rozpoczęto bardziej regularne ich organizacje. (uf)

galeria – patrz
(foto.: archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej)