XIII Pielgrzymka Biegowa do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W dniach 13-14 września b.r. odbędzie się XIII Pielgrzymka biegowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników Stanu Wojennego. Inicjatorami pielgrzymki są górnicy, przede wszystkim z KWK w Knurowie, ale nie tylko. Sztafeta rozpoczyna się spod pomnika poległych górników KWK ?Wujek?. Organizowane od trzynastu lat pielgrzymki mają na celu uczczenie pamięci kapelana Solidarności oraz męczenników stanu wojennego.

Od początku w tej inicjatywie uczestniczy Akcja Katolicka w Polsce. Do grobu bł. Ks. Jerzego, w dniu jego urodzin, w tym roku siedemdziesiątych pierwszych,  biegną członkowie Akcji Katolickiej z archidiecezji warmińskiej, z diecezji płockiej, radomskiej, natomiast 25 osobowa grupa członków AK z Warszawy, jako asysta rowerowa, towarzyszy biegaczom od Janek. Tradycją jest, że uczestnicy pielgrzymki są uroczyście witani przy grobie ks. Jerzego przez ks. Marcina Brzezińskiego proboszcza parafii św. Stanisława Kostki a także przez p. Wiesława Smereczyńskiego wiceprezesa KIAK. Będzie obecna również delegacja Zarządu Krajowego Instytutu AK.

W tym roku organizatorami pielgrzymki na starcie w Katowicach są: Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK ?Wujek? Poległych 16 Grudnia 1981 Roku, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, NSZZ ?Solidarność?, Stowarzyszenie ?Moja Gmina Nasz Powiat? z Knurowa. Część końcową pielgrzymki przy grobie Błogosławionego organizuje Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce, przy zaangażowaniu członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Klamrą spinającą całe wydarzenie będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana. Zaplanowano wystawienie pocztów sztandarowych. Zachęcamy i zapraszamy do szerszego uczestnictwa w tym wydarzeniu szczególnie członków Akcji Katolickiej, którym bliska jest osoba Błogosławionego ks. Jerzego i którzy mogą wygospodarować na ten cel swój czas.

Magdalena Zakroczymska
Dyrektor Biura
Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej