Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie

W czasie sobotniego pielgrzymowania z częstochowskiej archikatedry Świętej Rodziny na Jasną Górę, soborowa wizja Eucharystii jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego (KK 11), nabrała bardziej symbolicznego znaczenia. W upale i skwarze, za Krzyżem, sztandarami Akcji Katolickiej przybyliśmy pod Szczyt Jasnej Kany, by poprzez uczestnictwo w Eucharystii, dziękować dobremu Bogu za: stulecie odzyskania niepodległości, dziewięćdziesiątą rocznicę erygowania przez papieża Piusa XI Akcji Katolickiej oraz uznanie przez papieża Franciszka heroiczności cnót Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda. Tym samym, tegoroczne hasło pielgrzymki: ?Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie?, nabrało bardziej obrazowego znaczenia.
Przed rozpoczęciem Eucharystii słowo powitania skierował do zgromadzonych przed Szczytem pielgrzymów Akcji Katolickiej skierował o. Krystian Gwioździk OSPPE, podprzeor Jasnej Góry. Następnie przybyłych pątników Akcji Katolickiej przywitała prezes KIAK, Urszula Furtak. Pani prezes wyrażając wdzięczność, za liczne uczestnictwo w pielgrzymce powiedziała min: ?Wpatrując się z serce Maryi, już za chwilę połączy nas modlitwa Eucharystyczna, główna część naszego pielgrzymowania. Wyrażam wielką radość z licznej obecności kapłanów Asystentów Akcji Katolickiej i Was wszystkich członków Akcji Katolickiej przybyłych z wielu stron naszej Ojczyzny, która raduje się ze swoich 100 Niepodległych lat?.
Po wystąpieniu prezes KIAK, rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, biskup Stefan Regmunt. Główny celebrans podczas homilii, odnosząc się do działalności Akcji Katolickiej w Polsce, podziękował za jej obecność w przestrzeni społecznej, kulturowej i eklezjalnej. Biskup Regmunt  zaznaczył, że w dzisiejszym świecie Akcja Katolicka ma przed sobą wielkie zadanie do spełnienia. ?Dzisiaj trzeba stawać na wielu areopagach, by bronić wartości chrześcijańskich, bronić wartości narodowych, by zajmować publicznie stanowisko w różnych sprawach, które burzą dotychczasowy porządek i to wszystko, co budowało naszą Ojczyznę, budowało wspólnoty Kościoła?, powiedział Biskup Regmunt.
Na zakończenie uroczystości pielgrzymi złożyli uroczysty Akt Zawierzenia, który ponowiła prezes KIAK, Urszula Furtak. Po zakończeniu 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymki, której przyświecało hasło: ?Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie?, księża asystenci, prezesi parafialnych oddziałów, członkowie Akcji Katolickiej oraz sympatycy stowarzyszenia w liczbie ok. 3 tys. osób, udali się w drogę powrotną do swoich domów.
Artur Dąbrowski ? rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce
patrz – galeria
foto.: A. Stawiarski

foto.: Artur Dąbrowski