Druh Patryk Czech – członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Pragniemy poinformować, że w poniedziałek, 7 października, wicepremier i przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński, powołał do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM Patryka Czecha. Jak zaznaczył wicepremier Gliński: ?Rada będzie się zajmować sprawami młodego pokolenia?. Dodał przy tym, że niniejsza instytucja, ?umożliwi przedstawicielom młodzieży bezpośredni kontakt z polskim rządem?.

W skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem wchodzi 35 osób. Członkami wspomnianego gremium są przedstawiciele Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i harcerskich. Rada pełni funkcję doradczo-konsultacyjną. Jej kadencja trwa 2 lata.

Od poniedziałku członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jest druh Patryk Czech, przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM. Patryk jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Swoją przygodę z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży rozpoczął od zaangażowania apostolskiego rodzinnej w Libuszy. W czasie studiów jako Prezes Koła KSM przy Uniwersytecie Rzeszowskim żywo animował środowisko studenckiego laikatu. Pełnił również funkcję zastępcy prezesa KSM diecezji rzeszowskiej. Obecnie jest przewodniczącym Prezydium Krajowej Rady KSM. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest dla Patryka miejscem duchowego i intelektualnego rozwoju. Jak sam podkreśla, na wszystkie formy  swojego zaangażowania patrzy przez pryzmat słów św. Grzegorza Wielkiego: ?Miłość sprawdza się w czynie?.

W imieniu Pani Prezes KIAK Urszuli Furtak oraz zarządu, życzę Szanownemu Panu sił i zapału do pracy w ramach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Niech inspiracją do działań będzie kluczowe dla członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży hasło: ?Gotów!?. Niech ono wytycza rytm pracy w budowaniu dialogu w sumieniach młodego pokolenia.

Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce