Akcja Katolicka z całej Polski przybyła na Jasną Górę

Tegoroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę poprzedzone procesją z najstarszej częstochowskich parafii, św. Zygmunta, zbiegło się w czasie z celebrowaniem czterdziestej rocznicy wizyty św. Jana Pawła II na Jasną Górę. Świadomość faktu, że przemarsz rozpoczyna się z kościoła, w którym papież Polak spotkał się z przedstawicielami częstochowskiego laikatu. W swym przemówieniu wówczas papież powiedział min.: ?Tak jak na początku sługa Boży Pius XII, tak dziś na ostatnim etapie nawiedzenia Jasnogórskiego Obrazu ja, niegodny jego następca, Jan Paweł II, papież ? syn narodu polskiego, wszystkim, którzy przyjmują Maryję, z całego serca błogosławię?.

Akcja Katolicka w Polsce świadoma papieskich słów wypowiedzianych czterdzieści lat temu w Częstochowie, wyruszyła z kościoła św. Zygmunta na Jasną Górę. Zanurzeni  modlitwę przebłagalno – dziękczynną, rozważania oraz śpiew, coraz bardziej rozumieliśmy hasło tegorocznej pielgrzymki: ?Z Maryją idziemy w przyszłość?.

Do jasnogórskiego sanktuarium członkowie Akcji Katolickiej przybyli wraz z zarządem krajowym,  z prezes Urszulą Furtak, asystentem krajowym, biskupem Mirosławem Milewskim, księżmi asystentami oraz prezesami diecezjalnych i parafialnych oddziałów. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej z Anglii na czele z Sekretarz Generalną Barbarą Skałbanią oraz Prezesem IPAK Zenonem Handzlem.

Eucharystii przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp. Stanisław Gądecki. Koncelebransem był m.in. krajowy asystent Akcji Katolickiej, biskup bp Mirosław Milewski oraz Asystent Generalny KSM ks. Andrzej Lubowicki.

Pielgrzymów z Akcji Katolickiej, w imieniu gospodarzy miejsca, przywitał podprzeor klasztoru na Jasnej Górze o. Jan Poteralski OSPPE. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że: ?Jednym z celów Akcji Katolickiej jest pogłębienie życia religijnego, które ma przygotować członków Akcji do odważnego, kompetentnego występowania na areopagach świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska?.

Po przywitaniu przez gospodarzy głos zabrała prezes KIAK Urszula Furtak, która w swoim wystąpieniu powiedziała min.: ?Z procesyjnym przemarszem przez miasto Częstochowę i naszą modlitwą przebłagalną za liczne akty profanacji świętego wizerunku Matki Bożej i symboli naszej wiary w całej Polsce, ale też z dziękczynieniem za opiekę nad nami, Akcją Katolicką, i polskim narodem, przybywamy tu, do tronu naszej Matki i Królowej?. Nasze podziękowanie oraz wdzięczność skierowała do kapłanów.

W swojej homilii abp Gądecki sporo uwagi poświęcił życiu i działalności św. Jadwigi Królowej, stawiając ją za wzór osoby świeckiej, która doskonale angażuje się na rzecz rozwoju Królestwa Bożego na Ziemi. Przewodniczący KEP osobę św. Jadwigi postawił  za wzór dla laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej.

Arcybiskup Gądecki zaznaczył, że: ?Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce mogą dzisiaj dostrzec w św. Jadwidze Królowej wzór człowieka świeckiego zaangażowanego w sprawy Kościoła i świata?. Odnosząc się do przesłania Benedykta XVI skierowanego na 16. Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej w Rumunii, wyartykułował rolę zaangażowania świeckich w następujący sposób: ?Świeckich nie można uważać jedynie za współpracowników duchowieństwa, ale za osoby rzeczywiście współodpowiedzialne za bycie i działalność Kościoła?. Kontynuując, podkreślił przy tym, że papież Benedykt już wówczas ?zwrócił wówczas uwagę na potrzebę zmiany mentalności w Kościele, gdy chodzi o rolę katolickiego laikatu, oraz dojrzałości wiernych świeckich zaangażowanych w ewangelizację. Ważna jest tam współpraca z duszpasterzami, a ich postulowane relacje z laikatem Sobór Watykański II nazwał rodzinnymi. Wyraża to ducha głębokiej komunii, jaka powinna charakteryzować wspólnotę Kościoła?. Mając na względzie także to, że od czasów przedwojennych w tej materii w Kościele nastąpił duży rozwój i poszerzenie pola działalności Akcji Katolickiej. Przed wojną Korfanty nie wyobrażał sobie, ażeby Akcja Katolicka brała udział w jakiejkolwiek aktywności politycznej i zajmowała się politycznymi sprawami, oprócz tylko formowania samej siebie w sensie duchowym. Dzisiaj papież mówi o gotowości na wszystkich szczeblach życia społecznego, kulturalnego i politycznego?.

Przewodniczący KEP przypomniał wiernym, że kluczowym zadaniem Akcji Katolickiej jest formacja duchowa, moralna oraz także kulturalna. Zwrócił uwagę na to, że niezwykle ważnym zadaniem apostolskim członków Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

Na zakończenie Eucharystii, prezes KIAK Urszula Furtak odczytała Akt Oddania Akcji Katolickiej Matce Bożej. Po modlitwie zawierzenia przyszedł czas na podziękowania przybyłym na pielgrzymkę biskupom, prezbiterom, kapłanom oraz członkom i sympatykom Akcji Katolickiej.

Prezes KIAK, w imieniu Kapituły wyróżniła medalem ?Za dzieło apostolstwa? J. E. abp. Stanisława Gądeckiego.

Artur Dąbrowski

galeria – patrz (foto.: A. Dąbrowski)

 

 

 

 

 

 

galeria – patrz (foto.: Waldemar Goldziński)

galeria – patrz (foto.: Czesław Urban)

 

 

 

 

 

 

 

 

galeria – patrz (foto.: Roman Faryś)