Apel Jasnogórski. Akcja Katolicka na Jasnej Górze.

„Chcemy raz jeszcze zawierzyć tobie Matko, wszystkie sprawy Akcji Katolickiej, która od ćwierć wieku próbuje odpowiadać na wyzwania czasu? – Biskup Mirosław Milewski,  Asystent Akcji Katolickiej w Polsce.

?Czerwcowe dni tego roku są wypełnione modlitwą i refleksją nad dziedzictwem pierwszej pielgrzymki do Polski, którą odbył czterdzieści lat temu w 1979 r. największy z rodu Polaków, św. Jan Paweł II?. Tymi słowami asystent krajowy Akcji Katolickiej w Polsce, biskup Mirosław Milewski, rozpoczął rozważania Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu 7. czerwca.

W swoich rozważaniach asystent krajowy odniósł się do przeżywanych obecnie na Jasnej Górze uroczystości upamiętniających czterdziestą rocznicę pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Częstochowy. ?Dziś przychodzimy do Ciebie Matko Jasnogórska, przed której wizerunkiem czterdzieści lat temu klęczał syn polskiej ziemi, papież?, powiedział asystent krajowy.

Rozważania biskupa Mirosława Milewskiego zawierały istotne pytania o kondycję polskich, katolickich sumień oraz wierność w wypełnianiu obietnic testamentu pozostawionego nam przez św. Jana Pawła II. Biskup Milewski pytał min. o to: ?Co znaczy być człowiekiem solidarnym?? oraz w jaki sposób zagospodarowaliśmy ?kapitał z pamiętnej pielgrzymki z 1979 roku??. W tym kontekście zachęcał wiernych do powrotu ?do prawdy tamtych dni 1979 r?.

Asystent krajowy zaznaczył również, że w dobie wyśmiewania i profanowania wizerunku Maryi, przed Obliczem Królowej Polski zgromadzili się uczestnicy 24 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej, której patronem jest święty papież Polak?, by w tym miejscu uczyć się chronić wizerunek Maryi, a jej jasnogórskie dziedzictwo przekazywać następnym pokoleniom.

?Proszę Cię Maryjo za Akcją Katolicką za wszystkie jej dzieła?, modlił się biskup Milewski. Zawierzając Maryi, wszystkie płaszczyzny apostolskiego zaangażowania Akcji Katolickiej, służącej ćwierć wieku Bogu i Ojczyźnie, swoje rozważania zakończył słowami: ?Matko Jasnogórska, wspieraj i chroń nas?.

W Apelu Jasnogórskim uczestniczyli przedstawiciele zarządu krajowego z prezes Urszulą Furtak, asystenci Diecezjalnych Instytutów wraz prezesami, przedstawiciele Akcji Katolickiej z Londynu, parlamentarzyści z poseł Haliną Szydełko oraz przybyli na Jasną Górę członkowie Akcji Katolickiej.

Artur Dąbrowski

galeria – patrz