Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 58, grudzień 2018.

W najbliższych dniach dotrze do Państwa nowy 58 numer Biuletynu KIAK, który przypomina najważniejsze wydarzenia Akcji Katolickiej na poziomie kraju i diecezji, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach minionego roku. A były to szczególne i doniosłe rocznice mające istotne znaczenie w historii naszej Ojczyzny i Kościoła.

Zamieszczona w Biuletynie homilia abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszona w Świątyni Opatrzności Bożej podczas Mszy św. 11 listopada 2018 r. w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz homilia bpa Mirosława Milewskiego wygłoszona w Bazylice Świętego Krzyża podczas Mszy św. radiowej w Święto Patronalne Akcji Katolickiej mają wymiar ważnych dokumentów zachowanych dla naszych następców w Stowarzyszeniu.

Zamieszczone w biuletynie bogate relacje z uroczystości organizowanych przez DIAK-i są potwierdzeniem na gorliwe zaangażowanie członków Akcji Katolickiej w wielu obszarach życia społecznego, kulturalnego, charytatywnego i patriotycznego. Radością napawa Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie, który jest zwieńczeniem wcześniejszych konkursów organizowanych każdego roku przez DIAK-i.

Warto przypomnieć, że właśnie Biuletynem nr 58 przekroczyliśmy dziewiętnasty rok wydawania tego periodyku. Do zbliżających się jubileuszy powołania przedwojennej Akcji Katolickiej w Polsce w 1930 roku oraz reaktywowania Stowarzyszenia w 1996 roku dołączy niebawem jubileusz wydania pierwszego Biuletynu.

2 lutego br. odbędzie się posiedzenie Rady KIAK a 10 lutego br. minie 80 lat od śmierci papieża Piusa XI wielkiego przyjaciela Narodu Polskiego i twórcy Akcji Katolickiej. W kolejnym Biuletynie przybliżymy osobę wielkiego Papieża i Jego zasługi dla naszej Ojczyzny. Przed nami kolejne rekolekcje dla zarządów DIAK. Cieszymy się, że nie zabraknie tematów do artykułów.  Zapraszamy do lektury.

Elżbieta Olejnik

słowo wstępne (Pani Prezes U. Furtak)

patrz – okładki