Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 59, kwiecień 2019.

Motto:
Jednak świat wzgardził Tobą, Chryste,
Umęczył Cie i zamknął w grób(?)
Lecz Ty, wzgardzony tak sromotnie,
By znikł zwątpienia wszelki cień.
Odżywasz, niesromotnie, ale cieleśnie istotnie.
Powstajesz z martwych tysiąckrotnie.
Na każdym miejscu i co dzień.
                                                          Leopold Staff

Krótki fragment wiersza Leopolda Staffa wprowadza nas w atmosferę zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, poprzedzonych okresem Wielkiego Postu. Właśnie ten temat zdominuje najbliższy 59 numer Biuletynu, który niebawem trafi do Państwa rąk. Obszerne relacje z czterech miejsc, gdzie odbywały się ?Ogólnopolskie rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej?, są świadectwem uczestników  i wyrazem wdzięczności ks. dr. Janowi Bartoszkowi, który je przygotował i poprowadził. Stałe działy periodyku wzbogacone są o relacje z kilku uroczystości rocznicowych, aktualności z życia Kościoła i z życia Akcji Katolickiej. Ogromną wartość, w sensie wymiany doświadczeń i pomysłów, mają relacje z inicjatyw realizowanych przez Akcję Katolicką w diecezjach i parafiach uzupełnione zdjęciami. Zapraszamy więc do ciekawej lektury.

Elżbieta Olejnik