Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 61. sierpień 2019.

Zapowiadany kolejny numer (61) Biuletynu Akcji Katolickiej już wkrótce dotrze do Państwa rąk. Zawarte w nim treści to przede wszystkim wydarzenia z życia Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej a także z życia DIAK-ów.

Jest też mocny głos prezes Urszuli Furtak wyrażony wielokrotnie wobec niepokojących wydarzeń związanych ze strajkiem nauczycieli, z paradami równości, jakich byliśmy i jesteśmy świadkami.

Akcja Katolicka nie pozostaje obojętna i niema na zło, które brutalnie próbuje wkroczyć w nasze życie profanując nasze świętości. Akcja Katolicka, której myślą przewodnią jest ?Odnowić wszystko w Chrystusie?, której charyzmatem jest ścisła współpraca z hierarchią Kościoła, ma szczególny tytuł do tego, aby bronić kapłanów w obliczu słownych i czynnych ataków oraz być w modlitewnej i duchowej łączności z naszymi biskupami, księżmi asystentami i kapłanami, z którymi współpracujemy.

1 września tego roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, najbardziej niszczycielskiej wojny w dziejach ludzkości, której początek wiąże się z losami Polski. To temat rzeka. Jednak w Biuletynie nr 61 pojawia się akcent tej bolącej i wciąż niezagojonej rany, tragedii naszej Ojczyzny i Polskiego Narodu, której skutki odczuwamy do dziś.

Warto sięgnąć po nowy numer Biuletynu AK. Zapraszam do ciekawej lektury.

Jednocześnie pragnę poinformować Państwa, że kolejny specjalny numer Biuletynu Akcji Katolickiej będzie poświęcony działalności misyjnej podejmowanej przez Akcję Katolicką. Jak wiemy Papież Franciszek ogłosił miesiąc październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym aby wzmocnić zapał działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes. Mottem są słowa: ?Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie?.

Dlatego zwracam się z prośbą o nadsyłanie materiałów (informacja pisemna i zdjęciowa) o inicjatywach misyjnych podejmowanych w minionych latach i obecnie przez Diecezjalne Instytuty i Parafialne Oddziały. Zachęcamy do podzielenia się relacjami o budowie studni, kościołów, organizowanych zbiórek i spotkań z misjonarzami, organizacją orszaków Trzech Króli i wielu zapewne jeszcze innymi.

Materiały prosimy przesyłać elektronicznie lub pocztą tradycyjną na adres Biura KIAK w terminie do 10 września br.

Króluj nam Chryste!

Elżbieta Olejnik