Błogosławieni Męczennicy Płoccy. Sympozjum naukowe i wręczenie nagród w konkursie.

16 listopada 2019 już po raz 12 Akcja Katolicka Diecezji Płockiej zorganizowała Sympozjum Naukowe. Tegoroczne poświęcone było postaciom Błogosławionych Męczenników Płockich: abp. Antoniemu Julianowi Nowowiejskiemu i bp. Leonowi Wetmańskiemu. Obaj pasterze Diecezji Płockiej zostali zamordowani w KL Soldau w 1941 roku.

Sympozjum starało się ukazać sylwetki błogosławionych w jak najszerszym świetle ich życia i czasów w jakim przyszło im posługiwać w Kościele Płockim.

Sympozjum otworzyła prezes DIAK Diecezji Płockiej  – pani Wiesława Winiarska. Pierwszym prelegentem był ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, który zaprezentował postacie błogosławionych na tle społecznego nauczania Kościoła. Skupił się na postaci abpa A. J. Nowowiejskiego i jego wrażliwości na ludzka biedę i potrzebę niesienia pomocy. Kolejny referat wygłosił ks. kan. Marian Ofiara ? proboszcz i rektor Działdowskiego Sanktuarium Błogosławionych A. J. Nowowiejskiegi i L. Wetmańskiego. Wskazał ich męczeństwo, odwołał się do relacji światków, zwrócił uwagę, że płoccy biskupi nie opuścili diecezji w czasie wojny, ale zostali uwiezieni i osadzeni w KL Soldau. Obaj ?w życiu i śmierci upodobnili się do Chrystusa?. Arcybiskup modlił się o skrócenie cierpień, ale także o odpuszczenie grzechów hitlerowskim oprawcom. Kolejny przedłożeniem była duszpasterska refleksja ks. Krzysztofa Jończyka asystenta DIAK, jak przebić się z przesłaniem o męczeństwie do młodych. Zaprezentowano także film o męczennikach Płockich autorstwa młodych ludzi. Pan Poseł Zbigniew Giżyński pod koniec sympozjalnych rozważań nakreśl przed słuchaczami szerszy kontekst  prześladowania księży w czasie II wojny światowej i czasu komunizmu. Pokazał ich wkład w niepodległość Ojczyzny.  Zwieńczeniem naszych rozważań było poruszające świadectwo życia pani Teresy Krowickiej, która jako dziecko była więźniem KL Soldau i światkiem gehenny płockich biskupów męczenników.

Na zakończenie sympozjum ogłoszono wyniki konkursu multimedialnego, literackiego i plastycznego pt. ?Błogosławieni Męczennicy Płoccy? dla dzieci i młodzieży szkolnej ? jaki towarzyszy każdej edycji Sympozjum.

W sympozjum wzięli udział członkowie Akcji Katolickiej diecezji płockiej, członkowie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, gościnnie obecni byli m.in. parlamentarzyści oraz Urszula Furtak ? prezes Akcji Katolickiej w Polsce.

Ks. Krzysztof Jończyk
Asystent DIAK Diecezji Płockiej

galeria – patrz