Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! Święto Patronalne Akcji Katolickiej.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego powracamy do obrazu króla. Tego dnia cała społeczność Akcji Katolickiej w sposób szczególny wypowiada słowa odnowienia i uznania, że Jezus Chrystus Król Wszechświata jest naszym królem, moim i twoim. Wiemy o tym i w pełni to przyjmujemy, choć Chrystus chce królować czasem w sposób bardzo daleki od naszych, ludzkich wyobrażeń.

Ten świąteczny czas dla nas skupionych w Akcji Katolickiej to doskonała okazja by podziękować naszym bezpośrednim Księżom Asystentom parafialnym i diecezjalnym, że to Chrystusowe panowanie pomagają nam zrozumieć i kierują nasze zamierzenia na odpowiednie ścieżki.

Nasz Król to ktoś, kto jednoczy wokół siebie, jest z jednej strony kimś zwyczajnym, a z drugiej wyjątkowym pasterzem, który troszczy się o swój lud. Dlatego, też z serca dziękuję Asystentowi Krajowemu i wszystkim Pasterzom naszych diecezji za jednoczenie nas wokół Kościołów lokalnych i całego Kościoła w naszej Ojczyźnie. Kościoła, który tworzą wszyscy, którzy zostali do niego włączeni przez Chrzest św. Wielu jednak brakuje w jego centrum. Zachęcam, wykorzystujmy wszystkie nasze zdolności, talenty i środki, by czynić dobro. By przez nie inni, którzy się zagubili lub którym nikt nie powiedział o Chrystusie zobaczyli go w nas. To szczególne zadanie, jakie ma do spełnienia Akcja Katolicka.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką ?Quas Primas? z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papież ten w sposób szczególny zauważył potrzebę strukturalnego zjednoczenia ludzi świeckich w urzędzie Kościoła. Jemu zawdzięczamy rozwój Akcji Katolickiej.  Z jego woli pięć lat później powołana zostaje Akcja Katolicka w Polsce.

Z serca życzę by Chrystus królował w naszej Ojczyźnie ze swoją prawdą. Byśmy tę prawdę od Niego czerpali i przyjmowali. Niech Jego natchnienie naszej wolnej woli zapala nas do najszlachetniejszych rzeczy.

Z wielką wiarą i miłością wołajmy: Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2019 roku

Życzenia w pliku PDF (pobierz)