?Dawać świadectwo prawdzie?

Modlitwą podczas Mszy św. dziękczynnej w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli, w dniu 23 kwietnia br. Akcja Katolicka uczciła 25 rocznicę święceń kapłańskich ks. biskupa Piotra Jareckiego, pierwszego Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce, reaktywowanej po blisko pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Biskup Jubilat, wokół ołtarza zgromadziło się kilkunastu kapłanów, w tym asystenci diecezjalni Akcji Katolickiej AW, natomiast wierni wypełnili tę historyczną świątynię po brzegi.  W homilii Ksiądz Biskup, odnosząc się do czytań, położył akcent na to, czego uczy nas Maria Magdalena. Pierwszy wątek, to nieustanne powracanie do Chrystusa, będące świadectwem tego, że nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale trzeba przylgnąć do Niego sercem. Drugi wątek dotyczył miłosierdzia Bożego, którego znakiem jest Maria Magdalena powiedział Hierarcha. Maria Magdalena doświadczyła miłosiernej miłości Boga i odpowiedziała  na tę miłość.  Przeżywanie jubileuszu Ksiądz Biskup określił jako wielkie dziękczynienie Bogu i ludziom za dobro, jakiego doświadczył w życiu kapłańskim, a potem biskupim.

W życzeniach od Akcji Katolickiej został podkreślony wielki trud, jakiego podjął się Ksiądz Biskup Piotr rozpoczynając odrodzenie stowarzyszenia w strukturach, w formacji a także w stylu działania. Padły słowa podziękowania za Tygodnie Społeczne, za hasło ?Wierzyć Życiem?, za dziesiątki konferencji na temat Akcji Katolickiej, homilii, za Mszę św. radiową w święto patronalne Akcji Katolickiej sprawowaną od lat, za niestrudzoną obecność i poświęcony czas. Uroczystość zgromadziła członków Akcji Katolickiej reprezentujących struktury: krajową, diecezjalne i parafialne. Były Poczty sztandarowe: Akcji Katolickiej w Polsce, Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej św. Anny w Wilanowie, św. Michała na Mokotowie, św. Anny w Piasecznie, św. Rocha w Jazgarzewie i bł. Władysława z Gielniowa. Ozdobą życzeń był bukiet 25 czerwonych róż, a ukoronowaniem uroczystego spotkania z Biskupem Jubilatem jest pamiątkowe zdjęcie.  Atmosfera była wspaniała ? jak za dawnych lat.

Elżbieta Olejnik