Dekorując okno dajmy publiczne świadectwo wiary

Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest to święto całego powszechnego Kościoła, który dziękuje za ten niezwykły dar, za pozostawiony nam i nieustannie się dokonujący cud Eucharystii. Żywy i piękny Bóg w skromnym znaku chleba, daje nam siebie.

To czas kiedy publicznie adorujemy i składamy dziękczynienie za pozostawiony Najświętszy Sakrament, centrum naszego kultu abyśmy mogli go spożywać i mieć życie wieczne. W uroczystość Bożego Ciała zapraszamy Chrystusa by błogosławił naszym domom, rodzinom i miejscom pracy. Przechodząc ulicami naszych parafii i miast zapraszamy Go do każdego miejsca naszego życia by zanieść tam pokój, zgodę i miłość. W jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem, prosimy ?Spraw, abyśmy byli aktywnymi i radosnymi zwiastunami Ciebie, który jesteś życiem?.

Zapraszam, aby to tegoroczne publiczne wyznanie wiary, w sposób szczególny zmobilizowało świeckie ramię Kościoła do ozdoby symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi, flagami, wstążkami i kwiatami okna naszych domów, nie tylko na trasie procesji ale wszędzie tam gdzie jest chrześcijański dom. Niech to będzie nasze publiczne świadectwo wiary i akt przebłagalny za liczne akty dokonywanych profanacji. Prośmy o to w sposób szczególny przez serce Jezusa, upraszając wstawiennictwa przez serce Maryi. Zapraszajmy innych. W załączeniu przygotowane do druku wizerunki serca Jezusa i Jego Matki.

Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy budują ołtarze i w czynny sposób włączają się w przygotowanie i uroczyste celebrowanie procesji z Najświętszym Sakramentem.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce