DO CZYNU KATOLICKIEGO PRZEJŚĆ MUSIMY

Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę w bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, towarzyszyło pogłębianie wiedzy i nauczania Kościoła.

Nasze konferencyjne spotkanie rozpoczęto niezaplanowanym przekazaniem przez DIAK Archidiecezji

Krakowskiej relikwii Św. Jana Pawła II podarowanych przez Kard. Stanisława Dziwisza Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej. Relikwie odebrali Ryszard Furtak, prezes DIAK, Urszula Furtak, obecnie prezes KIAK a także prezes DIAK trzech poprzednich kadencji wraz z Ks. Zbigniewem Samociakiem Asystentem Diecezjalnym AK. Uroczyste wprowadzenie i przyjęcie relikwii Świętego Patrona  w diecezji jest zaplanowane na 12 października br. podczas  obchodów Dnia Papieskiego oraz Jubileuszu 25 DIAK ? zapewnił Prezes DIAK .

Podczas zorganizowanej w Sali Papieskiej na Jasnej Górze konferencji wysłuchano dwóch wyjątkowo bogatych wykładów poświęconych osobie i nauczaniu Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda, który swe życie oparł na zawierzeniu Maryi. W obliczu wielu zagrożeń wiary tamtego czasu Ksiądz Kardynał rozumiał doskonale potrzebę rozwijania Akcji Katolickiej w Polsce. Nauczanie tego wielkiego Prymasa Polski stało się inspiracją dla dzisiejszej Akcji Katolickiej by z Maryją iść dalej w przyszłość.

Pierwszy wykład: ?Kard. August Hlond salezjanin, hiararcha Kościoła i mąż stanu? wygłosił Salezjanin Ks. dr Jacek Brakowski SDB, Proboszcz i Przełożony Domu Zakonnego w Czaplinku. Drugim prelegentem był Ks. dr Bogusław Kozioł SChr, Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Pozostajemy wdzięczni, za wskazania ujęte w temacie ?Do czynu katolickiego przejść musimy. Duchowość Akcji Katolickiej według kard. Augusta Hlonda”. Całość obu wyjątkowych wykładów opublikujemy w naszym najbliższym biuletynie.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy przeszli pod epitafium poświęcone Kardynałowi Augustowi Hlondowi gdzie ponowiono Akt Oddania Matce Bożej uczyniony  8 września  1946 r. przez Prymasa Polski, dziś Sługę Bożego.

Elżbieta Olejnik

galeria ? patrz (foto.: A. Dąbrowski, Adam Stawiarski)