Kapłan wyjątkowy przyjaciel Boga i człowieka.

Przeżywamy Wielki Tydzień. Przynosi on nam bogactwo Triduum Paschalnego, które zostanie zwieńczone radosnym Alleluja! Jednak w sposób szczególny pragniemy się zatrzymać i przywołać dary, których Pan udziela w obfitości w Wielki Czwartek. Pochylamy się nad pamiątką ustanowienia Eucharystii, ale też tajemnicą Sakramentu Kapłaństwa. Zgromadzeni w rodzinie Akcji Katolickiej nie wyobrażamy sobie życia bez Eucharystii, ale też jesteśmy świadomi tego, że z tego źródła i pełni życia chrześcijańskiego możemy korzystać tylko dzięki Sakramentowi Kapłaństwa.

Św. Jan Paweł, nasz Patron tak mówił o powołaniu do kapłaństwa: ?Kapłaństwo jest wielką łaską, do której nikt nie może sobie rościć prawa. Kapłaństwo nie jest jednym z praw obywatelskich, które przysługują każdemu człowiekowi. Jest Bożym pomysłem. Jest tajemnicą spotkania dwóch wolności: wolności Boga, który powołuje, oraz wolności człowieka, który odpowiada na to powołanie?.

Czcigodni Księża Asystenci Akcji Katolickiej! W tym wielkim dniu Bogu dziękujemy za dar Waszego Kapłaństwa. Za Waszą niestrudzoną obecność, życzliwość i dar modlitwy, za godziny w konfesjonale i towarzyszenie nam w pracy apostolskiej.

Biegnąc myślą przez Polskę, sercem pełnym wdzięczności pragniemy wyrazić naszą solidarność z każdym Kapłanem, otaczając wszystkich żarliwym wsparciem modlitewnym. Życzymy, by każdy z Was napełniony mocą Bożego Ducha, szedł przez życie głosząc niestrudzenie Ewangelię.

Ekscelencje Księża Biskupi, Czcigodni Asystenci, każdego szczebla naszych akcyjnych struktur, niech Wasza wyjątkowa przyjaźń z Bogiem i każdym z nas prowadzi do pełni świętości Waszego kapłaństwa. Niech Wasze powołanie w służbie innym będzie niezachwiane, pełne mocy i Bożej radości.

Raz jeszcze dziękując za Waszą obecność i posługę, zapewniamy o naszej modlitwie.

W imieniu Akcji Katolickiej w Polsce
Urszula Furtak
prezes KIAK