Komunikat ze spotkania Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

W dniach 18-20 października 2019 r. w Centrum Okopowa Caritas Polska w Warszawie, trwało trzecie w br. plenarne spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Sobotni dzień obrad poprzedziła konferencja ks. dr Tomasza Atłasa, Dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych z tematem:  ?Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie? oraz Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego Krajowego Asystenta AK, w której polecano Bogu zmarłego niedawno wieloletniego Asystenta AK Archidiecezji Wrocławskiej, śp. Ks. Mariana Biskupa.

Wśród głównych tematów znalazło się przyjęcie kierunków pracy oraz kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2020. Akcja Katolicka w Polsce, podejmując odpowiedzialność za wspólnoty parafialne, zainicjuje i czynnie włączy się w zaadoptowanie duszpasterskiego programu na potrzeby parafii. Wymieniono m.in. tworzenie parafialnych zespołów liturgicznych zaangażowanych w celebrację Mszy św., szczególnie niedzielnych, pomoc
w dalszym rozwijaniu posługi nadzwyczajnych szafarzy, dawania świadectwa w rodzinie i parafii o świętowaniu niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu a także świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym poprzez tworzenie pozaliturgicznej oferty parafialnej dla poszczególnych wspólnot.

Rada przyjęła także plan finansowy KIAK na rok 2020 oraz wytyczne do sporządzenia sprawozdania z działalności DIAK za upływający rok 2019. Do diecezjalnych instytutów trafiły kolejne materiały formacyjne pt. ?Wielka tajemnica wiary? oraz zatwierdzony przez KEP Statut Akcji Katolickiej, także w wersji drukowanej. Rada zapoznała się także ze stanem zatwierdzania Statutu Akcji Katolickiej dla poszczególnych diecezji.

Wśród spraw w działalności społecznej podsumowano wyniki wyborów parlamentarnych w naszej Ojczyźnie a także zapoznano się z licznymi inicjatywami podejmowanymi przez Akcję Katolicką w Polsce, na wielu jej szczeblach strukturalnych.

Rada szerzej zapoznała się etapem przygotowania do zbliżającego się Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej organizowanego już po raz czwarty na Zamku Królewskim w Warszawie 9 listopada br. Podczas trzydniowego spotkania nie zabrakło owocnej dyskusji na tematy bieżące Stowarzyszenia. W nawiązaniu do zbliżającego się wspomnienia liturgicznego Św. Jan Pawła II spotkanie Rady Krajowej zakończono modlitwą wstawienniczą do św. Patrona.

W imieniu Rady KIAK

Artur Dąbrowski
Przewodniczący posiedzenia Rady KIAK
Prezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

Warszawa, 19 października 2019 r.

galeria – patrz