Kościół św. Rocha Pomnikiem Historii. Asystent DIAK odznaczony Krzyżem Zasługi.

Niedziela 17 lutego 2019 roku stała się kolejną ważną datą w historii kościoła św. Rocha w Białymstoku.  Wcześniej 28 maja 2018 roku Dekretem Stolicy Apostolskiej kościół został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. Natomiast 10 grudnia 2018 roku decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy Bazylika pw. św. Rocha w Białymstoku została wpisana na listę Pomników Historii.

Zwieńczeniem tych dwóch wydarzeń oraz dziękczynieniem za odzyskaną niepodległość przez Białystok była uroczysta Msza św w dniu 17 lutego br., której przewodniczył JE Ks. Biskup Henryk Ciereszko. Współcelebransami byli: ks. prof. Tadeusz Krahel wykładowca w tutejszym Seminarium Duchownym, ks. pralat Tadeusz Żdanuk proboszcz parafii św. Rocha oraz liczni kapłani różnych stopni i godności z Archidiecezji. Ks. prof. Tadeusz Krahel, w wygłoszonym kazaniu, przybliżył wiernym historię kościoła św. Rocha, który został zbudowany, jako wotum Białostoczan za wolność Ojczyzny. Kaznodzieja wyjaśnił też przyczynę uzyskania przez Białystok wolności dopiero w lutym 1919 roku. Otóż tą przyczyną były podejmowane przez Niemców próby jakiegoś wygrania w kończącej się wojnie oraz transport wojsk niemieckich z Ukrainy wzdłuż granicy wschodniej, przez Białystok do Prus, a potem drogą morską. W tych okolicznościach w Suwałkach, Grajewie i w całym tym obszarze wolność przyszła jeszcze później.  Ks. Profesor przypomniał, że idea zbudowania kościoła ? wotum była powzięta i podtrzymywana przez ks. Adama Abramowicza proboszcza powstałej 20. 05. 1925 r. parafii św. Rocha. Architektem projektu został wybitny profesor Politechniki Warszawskiej Oskar Sosnowski. Prof. Sosnowski pragnął otoczyć Polskę przez wybudowanie tylu kościołami poświęconymi Matce Bożej, ile jest wezwań w Litanii ku Jej czci.  Świątynia św. Rocha w Białymstoku jest pierwszą i ostatnią tego typu, nosząca pierwotne wezwanie ?Matki Bożej Królowej Korony Polskiej ? Gwiazdy Zarannej?.

Wnętrze kościoła wyposażone jest w liczne dzieła sztuki sakralnej ? rzeźby i obrazy oraz ciekawe rozwiązania architektoniczne. Jest to potwierdzeniem, że kościół pw. św. Rocha posiada wszystkie trzy wartości zabytkowe: artystyczną?jako wybitne dzieło epoki modernizmu i największe osiągnięcie w architekturze sakralnej tej epoki w Europie, historyczną ? jako pomnik wdzięczności za odzyskaną niepodległość, naukową ? jako przykład zastosowania w budowli sakralnej technologii żelbetowej. Użycie żelbetu na tak wielką skalę przez prof. Oskara Sosnowskiego było wówczas ewenementem.

Dopełnieniem uroczystości było wręczenie ks. prałatowi Tadeuszowi Żdanukowi, proboszczowi parafii św. Rocha od maja 2008 roku i Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej, Złotego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej To wysokie odznaczenie zostało przyznane Księdzu Żdanukowi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a wręczył je Wojewoda Podlaski p. Bohdan Paszkowski.

Na opisaną uroczystość została zaproszona p. Urszula Furtak wraz z Zarządem KIAK, który reprezentowała Elżbieta Olejnik.  Obecny był też Sztandar Akcji Katolickiej w Polsce.

Zakończeniem uroczystości było spotkanie Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej z delegatem KIAK w siedzibie Akcji Katolickiej.

Elżbieta Olejnik

galeria – patrz