Materiały formacyjne na 2020

?Wielka tajemnica wiary? to tytuł kolejnego tomiku materiałów formacyjnych przygotowanych dla Akcji Katolickiej w całej Polsce. Wzrastać w wierze by siebie i innych zaprowadzić do Chrystusa.  To nasz cel i niezmienne zadanie. Pomaga nam w tym niemalże stały już zespół redakcyjny pod kierunkiem Ks. Profesora Tadeusza Borutki, Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, któremu z serca dziękujemy.

Nowy 36 numer dociera już do pierwszych diecezjalnych instytutów a w ciągu kilku następnych dni trafi również do pozostałych.  Nowy rok duszpasterski, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu rozpocznie nowy trzy letni program duszpasterski Kościoła w Polsce, w którym szczególne światło wskaże nam na Eucharystię. Polecamy również komplet zeszytów z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, opracowane przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Zaplanowanej bogatej formacji nie jesteśmy w stanie owocnie podjąć sami. Podobnie jak w latach poprzednich zwracam się z serdeczną prośbą i z góry z serca dziękuję, do Księży Asystentów naszych struktur o pomoc w ich w przeżyciu i uzupełnieniu darem ofiary Eucharystycznej. Dostrzegajmy rozlewające się wokół zło i liczne profanacje ale nade wszystko skupmy się na umocnieniu i wzrastaniu w wierze dzięki niezwykłej mocy Eucharystii.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce